Är man ett stort företag som Google måste man ta många beslut och ibland blir det inte alltid så lyckat. Förstår att Google tycker det är viktigt att deras organiska sökresultat håller hög kvalité. Om den vanliga användaren får svårt att hitta relevant information angående sina sökningar så tröttnar hen till slut. Och att olika filter och algoritmer används för att göra detta på ett förnuftigt sätt.

Men hur tänkte Google när de gör det möjligt för negativ SEO? De som sysslar med ren “Blackhat” och har alltid gjort, de bytte enbart namn på sina tjänster från “Köp 1000 länkar och klättra i Google” till “Vi sänker din konkurrent för 10$”. Denna marknad för negativ seo är ett stort problem för seriösa aktörer och skapar en mycket otrevlig stämning. Det ger mycket extra jobb och är 100% destruktivt.

Kommer Google erkänna att detta var ett stort misstag och ta bort negativt värde för länkar? Att möjligheten att “bowla bort” konkurrenter i sökresultatet blir kanske frestande för somliga. Det kan vara förödande för en e-butik. Och kostsamt på grund av allt extra arbeta när man ska städa en länkprofil. Vi får se vad som händer, känns som att Google håller på att snart bli färdiga med att börja rulla ut algoritmändringar igen, har nog varit lugnet före stormen.