Steg 1: Skiss

Rita följande cirklar.

Steg 2: Extrude

Välj att extrudera skissen enligt data ifrån bilden nedan.

extrude

Steg 3: Fillet

Skapa fillet på pinnens två invändiga kanter.

fillet

Spara