Testar standard temat “Twenty Seventeen” för att se hur seo-vänligt detta tema är. Detta tema följer med en nyinstallation av WordPress. Funktionerna är begränsade men detta tema visade sig vara väldigt SEO-vänligt.