Crank Tutorial

Steg 1: Första skissen

Vi börjar med att rita första skissen enligt bild nedan.

skiss

Steg 2: Revolve

Vi tar föregående skiss och använder funktionen “revolve”. Följande solid skapas som bild nedan.

Steg 3: Skiss

Skapar en ny skiss och börjar med att projektera yttercirkeln. Ritar sedan en cirkel med mått enligt bild nedan.

skiss

Steg 4: Extrude

Extruderar föregående skiss enligt bild nedan.

Steg 5: Ny Skiss

Ritar en cirkel med mått enligt bild.

Steg 6: Extrude

Extruderar cirkeln enligt bild nedan.

Spara

Spara

Spara

Spara


Sub Assembly Pin, Piston and Connection Rod

Steg 1: Insert Design

Öppna en ny design och välj följande fil att ta “insert design in current”. Vi importerar en färdig design.

insert design

Steg 2: Insert Design

Vi gör exakt som ovan och importerar vår pin.

Steg 3: Insert Design

Vi importerar vår Connection Rod.

insert

Steg 4: Joint Revolution

Sätter en joint av typ revolution mellan pin och piston.

joint

Steg 5: Joint Cylindrical

Sätter en joint mellan pin och Connection rod till cylindrical.

 

 

Spara


piston

CAD tutorial – Piston

Steg 1: Skiss

Börjar med att skapa en ny skiss på ett lämpligt plan. Ritar följande figur enligt bild nedan. Använd mått ifrån bilden nedan.

skiss

Steg 2: Revolve

Skapar en ny solid genom att använda revolve på vår skiss.

revolve

Steg 3: Skiss

Rita följande skiss med mått enligt bild nedan.

skiss

Steg 4: Extrude Cut

Använd “Extrude” Cut och ta bort material på cylinderns sidor.

extrude cut

Steg 5: Skiss

Projekterar cirklen med tangent P och ritar ditt en linje enligt bild nedan.

skiss

Steg 6: Extrude

Extruderar fram följande form enligt bild nedan.

extrude

Steg 7: Mirror

Genom att använda “mirror” och symmetri kan vi skapa avfasning på andra sidan. Onödigt att göra mer än nödvändigt.

mirror

Steg 8: Ny Skiss

Projekterar genom att använda P och “constraints” för att skapa en figur som bild nedan.

skiss

Steg 9: Extrude

Extruderar föregående skiss enligt bild nedan.

Steg 10: Mirror

Speglar vår tidigare extrude så vi får två stycken.

Steg 11: Skiss

Projekterar kantlinjerna och lägger sedan till en cirkel.

skiss

Steg 12: Extrude Cut

Skapar ett hål som går rakt igenom, vi använder extrude med cut.

Steg 13: Fillet

Skapar avrundningar för båda sidor även om jag bara visar ena sidan här.

Steg 14: Skiss

Rita en cirkelbåge enligt figur nedan.

Steg 15: Revolve

Använd kommandot revolve för att skapa den välvda ytan.

revolve

Steg 16: Fillet

Skapa fillet på kanter enligt bild som visas nedan. Men gör även det på andra sidan, soliden är symmetrisk.

Steg 17: Skiss

Rita följande cirkel med dimensioner som bild nedan.

skiss

Steg 18: Extrude Cut

Extrudera cirkeln och ta bort material ifrån cylindern.

Steg 19: Ny Skiss

Ritar två cirklar med mått enligt bild nedan.

Steg 20: Axis

Lägger till en axel enligt bild nedan.

axis

Steg 21: Revolve

Använder cirklarna och axel med funktionen “revolve cut”. För att skapa spår enligt bild nedan.

revolve cut

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara


Connection Rod – Tutorial

Steg 1: Skiss

Skapa följande skiss enligt figur nedan. Använd gärna symmetri och spegla halva.

skiss

Steg 2: Extrude

Extrudera och använd data enligt figur nedan. Använd symmetri och extrudera i två riktningar.

extrude

Steg 3: Skiss

Rita följande skiss som ska användas för att ta bort material i mitten.

skiss

Steg 4: Extrude Cut

Välj vanlig extrude med tillval cut. Vi tar bort material.

extrude cut

Steg 5: Mirror

Spegla vår extrude cut och ta bort material på vår “baksida”.

mirror

Steg 6: Ny Skiss

Ritar två cirklar på den nya skissen.

skiss

Steg 7:  Extrude Cut

Extruderar föregående skiss med extrude cut.

extrude

Steg 8: Nytt Plan

Lägger till ett nytt plan med offset.

nytt plan

Steg 9: Ny skiss

Ritar två cirklar.

skiss

Steg 10: Extrude Cut

Använder extrude cut för att ta bort material.

extrude cut

Steg 11: Skiss

Ritar följande halvmåne.

skiss

Steg 12: Extrude

Extruderar fram följande kant.

Extrude

Steg 13: Mirror

Skapar en spegling så att vi får samma kant på båda sidor.

mirror

Steg 14: Fillet

Skapar följande fillet på både sidor.

fillet

Steg 15: Fillet

Skapar fillet för framsidan av nedsänkningen.

fillet

Steg 16: Fillet

Skapar fillet för nedsänkningen på baksidan.

fillet

Steg 17: Fillet

Skapar en fillet för ytterkanten.

Steg 18: Fillet

Skapar en fillet på ytterkanten på andra sidan.

fillet

Steg 19: Skiss

Rita en cirkel med mått enligt bild nedan.

skiss

Steg 20: Revolve Cut

Använd funktionen “revovle” med cut för att ta bort material.

revolve cut

Steg 21: Skiss

Rita en cirkel enligt bild nedan.

skiss

Steg 22: Extrude Cut

Välj skiss och gör en extrude cut igenom vår solid enligt bild.

Steg 23: Skiss för hål

Ritar följande skiss för ett hål vi ska skapa.

skiss

Steg 24: Revolve Cut

Använder skissen ifrån föregående steg och använder kommandot “revolve cut” för att skapa ett hål.

revolve cut

Steg 25: Mirror

Speglar hålet så vi får två hål symmetriskt ifrån varandra.

mirror

Steg 26: Fillet

Skapar fillet enligt bild nedan.

fillet

Steg 27: Fillet

Markerar alla hålkanter och skapar fillet för dem enligt bild nedan.

fillet

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara