skiss

Chopper Tutorial – Chassi – Del 2

Steg 39: Skiss

Skapar en ny skiss och ritar en cirkel enligt bild.

skiss

Steg 40: Extrude

Väljer skiss ifrån föregående steg och extruderar enligt bild nedan.

extrude

Steg 41: Axis

Lägger till en axel enligt bild nedan.

axis

Steg 42: Plan

Lägg till ett plan som går rätt igenom den tidigare axeln.

plan

Steg 43: Skiss

Skapa följande skiss som består av en båge.

skiss

Steg 44: Revolve

Använd funktionen revovle och snurra den tidigare profilen 360 grader.

revolve

Steg 45: Spline

Skapar en ny skiss och ritar följande spline.

spline

Steg 46: Plan

Lägg till ett nytt plan enligt bild nedan.

add plane

Steg 47: Profil

Skapa följande profil som ska användas för “sweep”.

profile

Steg 48: Sweep

Använd skiss ifrån steg 47 som profil och path ifrån steg 45. Vi använder funktionen “sweep”.

sweep

Steg 49: Skiss

Skapar en ny skiss och ritar en rektangel.

skiss

Steg 50: Extrude Cut

Gör en extrude cut för att kapa vårt svep som blev lite för långt.

extrude cut

Steg 51: Nytt Plan

Lägger till ett nytt plan.

nytt plan

Steg 52: Skiss

Skapar en ny skiss.

skiss

Steg 53: Nytt Plan

Lägger till ett nytt plan enligt bild.

plan

Steg 54: Spline

Skapar en ny skiss och ritar följande spline med mått enligt bild nedan.

spline

Steg 55: Profil

Ritar följande profil på plan ifrån steg 53.

profil

Steg 56: Sweep

Använder profil och path för att skapa ett svep.

sweep

Steg 57: Skiss

Skapar en ny skiss enligt bilder nedan.

skiss

Steg 58: Revolve Cut

Skapar ett revolve cut enligt bild nedan.

revolve cut

Steg 59: Revolve

Använder samma skiss som innan men annan val av yta. Använder revolve extrude och skapar solid enligt bild nedan.

revolve

Steg 60: Combine

Använder funktionen “combine” och sätter ihop två bodies till en.

Steg 61: Skiss

Skapar följande skiss som ska användas till att skapa plattor där vi kan ställa motorn på.

Steg 62: Extrude

Extruderar vår skiss enligt data nedan.

extrude

Steg 63:Fillet

Skapar fillet på ovansidan av våra plattor.

fillet

Steg 64: Fillet

Skapar följande avrundning enligt bild.

fillet

Steg 65: Fillet

Skapa nästa fillet på undersidan enligt bild nedan.

fillet

Steg 66: Fillet

Skapa fillet enligt bild.

fillet

Steg 67: Fillet

Lägg till fillet enligt bild.

fillet

Steg 68: Nytt Plan

Lägg till nytt plan genom att använda tagenten till röret och ändpunkten enligt bild.

Steg 69: Skiss

Skapa skiss enligt bild på planet ifrån steg 68.

skiss

Steg 70: Extrude

Extrudera enligt bild nedan.

extrude

Steg 71: Flytta solid

Använd “move” för att flytta vår solid till mitten på röret.

flytta solid

Steg 72:Fillet

Avrundning enligt bild nedan.

fillet

Steg 73: Fillet

Skapa följande fillet enligt bild nedan.

Steg 74: Fillet

Skapar fillet på andra sidan av vårt fäste.

fillet

Steg 75: Mirror

Använder symmetri och speglar vårt fäste så vi får en kopia på andra sidan.

mirror

Steg 76: Combine

Använder funktionen “combine” för att skapa en body.

combine

Steg 77: Nytt Plan

Skapar ett nytt plan enligt bild nedan.

plan

Steg 78: Skiss

Skapar följande skiss i nedre hörnet och enligt mått från bilden.

skiss

Steg 79: Extrude

Skapar en extrudering enligt bild nedan.

Steg 80: Fillet

Skapar följande avrundning enligt bild nedan.

Steg 81: Fillet

Skapar fillet enligt bild nedan.

fillet

Steg 82: Fillet

Skapar fillet på ovansidan.

fillet

Steg 83:Fillet

Skapar en fillet på undersidan.

Steg 84: Skiss

Ritar en cirkel på följande plan.

skiss

Steg 85: Extrude

Väljer extrude cut och vi får ett hål.

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara


Chopper Tutorial – Chassi

Cad-tutorial där du lär dig att göra chassi till våran chopper. Vi använder Autodesk Fusion 360 för att göra chassi.

Steg 1: Första Skiss

Vi börjar med att skapa följande skiss. Detta är en skiss som krävs för att använda “sweep” funktionen.

Steg 2: Skiss för yta

Vår andra skiss görs enligt bild nedan. Denna skiss ska användas för att senare extrudera en yta.

Steg 3: Extrudering av yta

Skapar följande skiss som ska användas till extrudering av yta.

Steg 4: Lägger till ett plan

Lägger till ett plan för vårat svep. Använd kommandot “plane along path”.

Steg 5: Cirkel för yta

Ritar en ny skiss där vi skapar en cirkel.

Steg 6: Extruderar yta

Skiss ifrån steg 2 extruderas till ett ytskikt.

Steg 7: Extrudera yta

Extruderer yta ifrån skiss i steg 3.

Steg 8: Extrudering av yta

Skapar en yta ifrån cirkeln.

Steg 9 Dela ytor

Använd kommando “split surfaces” så att följande utseende fås som här nedan.

Steg 10: Dela Yta

Delar följande yta enligt bild nedan. Det är en yta som ska delas av tre ytor.

Steg 11: Lägg till plan

Använd kommando “plane along path”, lägg till ett plan som ska användas för sweep senare.

Steg 12: Ny skiss

Skapa följande skiss på det nya planet. Ska senare användas för sweep.

Steg 13: Sweep

Välj profil och bana så att följande solid skapas som bild nedan.

Steg 14: Ny skiss

skapa följande skiss vid ändytan på svepet.

Steg 15: Extrude

Skapar följande solid genom att extrudera föregående skiss.

Steg 16: Ny Skiss

Skapa följande skiss på innersidan av föregående solid.

Steg 17: Extrude Cut

Använd “extrude cut” på skissen du gjorde i steg 16.

Steg 18: Chamfer

Använd kommando “chamfer” på hörnet.

Steg 19: Fillet

Skapa en avrundning på ytan enligt bild nedan.

Steg 20:Fillet

Skapa en avrundning som bilden nedan.

Steg 21: Fillet

Skapa en avrundning enligt figur nedan.

Steg 22: Fillet

Skapa avrundning enligt bild nedan.

Steg 23: Fillet

Skapa följande fillet.

step23-fillet

Steg 24: Fillet

Skapa följande fillet.

step 24 fillet

Steg 25: Fillet

Skapa en avrundning enligt bild nedan.

step 25 fillet

Steg 26: Fillet

Skapa följande avrundning enligt bild nedan.

step 26 fillet

Steg 27: Fillet

Skapa följande fillet.

step 27 fillet

Steg 28: Fillet

Skapa följande avrundning, enligt bild nedan.

step 28 fillet

Steg 29: Fillet

Skapa följande fillet, enligt bild nedan.

step 29 fillet

Steg 30: Ny skiss

Skapa en ny skiss och använd project för att skapa följande skiss.

Steg 31: Lägg till nytt plan

Lägg till ett nytt plan enligt bild nedan.

step 31-add new plane

Steg 32: Lägg till spline

Skapa en skiss på det nya planet vi skapade i steg 31. Rita en spline med dimensioner enligt bild nedan.

step-32-spline

 Steg 33: Sweep

Skapa ett sweep med hjälp av spline som path och profil ifrån steg 30.

Steg 34: Profil

Skapa en ny skiss enligt bild.

step34-profil-skiss

Steg 35: Spline

Skapa en ny skiss och skapa spline med mått ifrån bild nedan.

Steg 36: Sweep

Skapar en “sweep”, välj spline som path och profil ifrån steg 34.

sweep

Steg 37: Ny skiss

Skapar en ny skiss och ritar en cirkel.

skiss

Steg 38: Extrude

Använder kommandot “extrude” på skiss ifrån steg 37.

extrude

 

Fortsättning på vår tutorial av Chassi

 

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara


Rendering av kedja

Chopper Tutorial – Chain – Part 1

Första delen av min Chopper tutorials. Här börjar vi att göra kedjan för vår Chopper. Det är en tutorials gjord för Fusion 360,ett program som du kan ladda ner gratis.

Men du kan göra detta i vilket cad-program du vill. Ingen perfekt lösning men den funkar tycker jag. Återkommer med flera filmer som jag kommer att ladda upp på Youtube. Kurserna är gratis, hoppas det funkar.

Chain Tutorial:

Steg 1: Skapa skiss för pattern

Först skapar vi en skiss för kommandot pattern along path.

Steg 2: Skapar vår andra skiss för pattern

Nästa steg är att skapa en skiss för objekten vi ska göra vårt pattern av.

Steg 3: Extrude

Använder kommandot extrude på skissen vi skapade i steg 2.

Steg 4: Skiss av kedjeelement

Vi skapar följande skiss för att göra ett halv kedjeelement.

Steg 5: Extrude

Gör följande extrudering av skiss 4. Nu har vi gjort ena sidan på vårt kedjeelement.

Steg 6: Skiss

Skapar följande skiss.

step 6

Steg 7: Extrude

Skapar extrude på skiss i steg 6. Använder följande värden ifrån bild nedan.

Steg 8: Lägger till ett plan

Markerar följande ytor och lägger till ett plan som är precis i mitten av kedjeelementet.

Steg 9: Speglar halva kedjeelementet

Använder mirror för att spegla omkring mittplanet vi la till i steget före. Att använda symmetri är smidigt för man vill inte jobba mer än nödvändigt.

Steg 10: Funktionen Combine

Använder funktionen Combine för att sammanfoga soliden till en gemensam body.

Steg 11:Pattern along path

Använder funktionen “pattern along path” för att skapa vår kedja. Välj body ifrån steg 10 och path ifrån steg 1.

Steg 12:Project en ny cirkel

Skapa en ny skiss på mittplanet. Projektera ner en cirkel. (tangenten p)

Steg 13: Extrude

Extrudera fram en cylinder, gör som på bilden nedan.

Steg 14: Skiss

Skapa följande skiss enligt bilden nedan.

Steg 15: Extrude

Extrudera fram följande utseende.

Steg 16: Mirror

Använd mittplanet sedan tidigare och spegla med kommandot “Mirror”.

 

 

/Jakob

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara


Cad Tutorials av en v12 Motor (Youtube)

Här min playlist ifrån Youtube på hur man gör början på en motor i Fusion 360. Följt en tutorials ifrån Grabcad och saknas lite för att det ska bli en komplett motor, men man lär sig grunderna i Fusion 360, och det är solid modellering, assembly, rendering och animation. Hoppas ni gillar den och att ni provar Fusion 360 om ni inte redan använder detta program. Massor med olika saker som man kan prova, kostar inget om du är amatör.


Att Göra Egna CAD Utbildningar Är Skoj

Har den senaste tiden jobbat med att försöka göra egna CAD-utbildningar. Min första engelskspråkiga kurs för nybörjare är att skapa ett schackspel. Min första godkända kurs är en nybörjarkurs i Fusion 360. Har många tankar och idéer på nya kurser dock får man acceptera att det tar ganska lång tid att producera en kurs. Man måste först prova att skapa något i CAD, för att sedan skapa filmer och sedan lägga till röst. Sedan ska man supporta och hjälpa så folk klarar av kurserna och lär sig något.

[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”]

Bild på ett Schackspel
Kurs där du lär dig att göra ditt egna schackspel.

Som ni ser är inte alla pjäserna klara men jobbar på det. Man får även lära sig att göra en animation, vilket kan vara lite skoj att lära sig och ser snyggt ut att visa andra vad man har gjort. Vill ni prova mina kurser på Udemy finns länkarna här;

https://www.udemy.com/create-your-own-chess-in-fusion-360

Autodesk Fusion 360 Grund (Kurs som är kostnadsfri och på svenska)

Jobbar vidare med mina CAD kurser och CAD utbildningar och hoppas kunna producera fler och bättre kurser inom snar framtid. Vad tycker ni själv om att göra i CAD? Vilka program använder ni och vad tycker ni om de två kurserna jag har gjort? Om ni fick drömma vad hade ni själv velat lära er att göra i CAD?

Video ifrån Youtube hittar du här;

 

En animation skapad i Fusion 360 via Animation workspace.

 

 

 

Spara

Spara[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]