Cad Tutorials av en v12 Motor (Youtube)

Här min playlist ifrån Youtube på hur man gör början på en motor i Fusion 360. Följt en tutorials...

Read More