Connection Rod – Tutorial

Steg 1: Skiss

Skapa följande skiss enligt figur nedan. Använd gärna symmetri och spegla halva.

skiss

Steg 2: Extrude

Extrudera och använd data enligt figur nedan. Använd symmetri och extrudera i två riktningar.

extrude

Steg 3: Skiss

Rita följande skiss som ska användas för att ta bort material i mitten.

skiss

Steg 4: Extrude Cut

Välj vanlig extrude med tillval cut. Vi tar bort material.

extrude cut

Steg 5: Mirror

Spegla vår extrude cut och ta bort material på vår “baksida”.

mirror

Steg 6: Ny Skiss

Ritar två cirklar på den nya skissen.

skiss

Steg 7:  Extrude Cut

Extruderar föregående skiss med extrude cut.

extrude

Steg 8: Nytt Plan

Lägger till ett nytt plan med offset.

nytt plan

Steg 9: Ny skiss

Ritar två cirklar.

skiss

Steg 10: Extrude Cut

Använder extrude cut för att ta bort material.

extrude cut

Steg 11: Skiss

Ritar följande halvmåne.

skiss

Steg 12: Extrude

Extruderar fram följande kant.

Extrude

Steg 13: Mirror

Skapar en spegling så att vi får samma kant på båda sidor.

mirror

Steg 14: Fillet

Skapar följande fillet på både sidor.

fillet

Steg 15: Fillet

Skapar fillet för framsidan av nedsänkningen.

fillet

Steg 16: Fillet

Skapar fillet för nedsänkningen på baksidan.

fillet

Steg 17: Fillet

Skapar en fillet för ytterkanten.

Steg 18: Fillet

Skapar en fillet på ytterkanten på andra sidan.

fillet

Steg 19: Skiss

Rita en cirkel med mått enligt bild nedan.

skiss

Steg 20: Revolve Cut

Använd funktionen “revovle” med cut för att ta bort material.

revolve cut

Steg 21: Skiss

Rita en cirkel enligt bild nedan.

skiss

Steg 22: Extrude Cut

Välj skiss och gör en extrude cut igenom vår solid enligt bild.

Steg 23: Skiss för hål

Ritar följande skiss för ett hål vi ska skapa.

skiss

Steg 24: Revolve Cut

Använder skissen ifrån föregående steg och använder kommandot “revolve cut” för att skapa ett hål.

revolve cut

Steg 25: Mirror

Speglar hålet så vi får två hål symmetriskt ifrån varandra.

mirror

Steg 26: Fillet

Skapar fillet enligt bild nedan.

fillet

Steg 27: Fillet

Markerar alla hålkanter och skapar fillet för dem enligt bild nedan.

fillet

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara


Review “Introduction to Design for Innovation using Fusion 360”

Läst följande kurs på Udemy;

Introduction to Design for Innovation using Fusion 360

Tycker det är en underbar kurs som du kan ta helt gratis och en bra kurs för att  lära sig grunderna i Fusion 360.

Det var bra för mig att bli bättre i “sculpt” -mode. Man får lära sig olika saker i de olika områdena.

Roligt att göra något ifrån scratch och får se hur en designer tänker och hur han går ifrån skisser till att modellera i Fusion 360.

Projektet är samtidigt nyttigt ur flera synvinklar. Att man ska vara glad för att man har rent vatten utan att man direkt tänker på det.

Lösningen rent praktiskt känns lite opraktiskt. Jag hade spontant vänt flaskan upp och ner och låtit gravitationen fylla glaset.

Tror redan den lösningen redan finns idag. Men åter till kursen. Roligt att man kan får vara med i en sådan här kurs och att den är kostnadsfri gör inte saken sämre.

 


Autodesk Fusion 360 – Simulation – Förlängning i en kolv

Problem:

En kolv belastas enligt figur nedan vi undrar hur stor förlängning som blir i den smala staven i kolven.

Steg 1: Skiss

Börjar i model workspace och skapar en ny skiss och ritar en cirkel med mått enligt bild nedan.

skiss

Steg 2: Extrude

Extruderar enligt mått ifrån bild nedan.

extrude

Steg 3: Skiss

Skapar en liten cirkel på vår nya skiss.

Steg 4: Extrude

Extruderar enligt mått ifrån figur nedan.

extrude

Steg 5: Simulation Workspace

Ändrar till Simulation workspace.

simulation

Steg 6: Study Static Stress

Väljer typ av analys.

static stress study

Steg 7: Material

Ser till att välja ett material med E= 200000 MPa.

material

Steg 8: Constraints

Sätter fast modellen i en ände, jag väljer den stora.

Steg 9: Loads

Sätter ut krafter enligt bild nedan.

Steg 10: Mesh

Skapar vårt rutnät.

mesh

Steg 11: Solve

Genomför våra beräkningar.

solve

Steg 12: Resultat

Läser av värdet på numeriskt beräknad förlängning.

Steg 13: Slutsats

Jämför numeriskt beräknat värde med analytiskt beräknat värde. Värdena stämmer hyfsat bra. Exempel kommer ifrån boken;

Strength of Materials and Structures.

 

Spara


skiss

Chopper Tutorial – Chassi – Del 2

Steg 39: Skiss

Skapar en ny skiss och ritar en cirkel enligt bild.

skiss

Steg 40: Extrude

Väljer skiss ifrån föregående steg och extruderar enligt bild nedan.

extrude

Steg 41: Axis

Lägger till en axel enligt bild nedan.

axis

Steg 42: Plan

Lägg till ett plan som går rätt igenom den tidigare axeln.

plan

Steg 43: Skiss

Skapa följande skiss som består av en båge.

skiss

Steg 44: Revolve

Använd funktionen revovle och snurra den tidigare profilen 360 grader.

revolve

Steg 45: Spline

Skapar en ny skiss och ritar följande spline.

spline

Steg 46: Plan

Lägg till ett nytt plan enligt bild nedan.

add plane

Steg 47: Profil

Skapa följande profil som ska användas för “sweep”.

profile

Steg 48: Sweep

Använd skiss ifrån steg 47 som profil och path ifrån steg 45. Vi använder funktionen “sweep”.

sweep

Steg 49: Skiss

Skapar en ny skiss och ritar en rektangel.

skiss

Steg 50: Extrude Cut

Gör en extrude cut för att kapa vårt svep som blev lite för långt.

extrude cut

Steg 51: Nytt Plan

Lägger till ett nytt plan.

nytt plan

Steg 52: Skiss

Skapar en ny skiss.

skiss

Steg 53: Nytt Plan

Lägger till ett nytt plan enligt bild.

plan

Steg 54: Spline

Skapar en ny skiss och ritar följande spline med mått enligt bild nedan.

spline

Steg 55: Profil

Ritar följande profil på plan ifrån steg 53.

profil

Steg 56: Sweep

Använder profil och path för att skapa ett svep.

sweep

Steg 57: Skiss

Skapar en ny skiss enligt bilder nedan.

skiss

Steg 58: Revolve Cut

Skapar ett revolve cut enligt bild nedan.

revolve cut

Steg 59: Revolve

Använder samma skiss som innan men annan val av yta. Använder revolve extrude och skapar solid enligt bild nedan.

revolve

Steg 60: Combine

Använder funktionen “combine” och sätter ihop två bodies till en.

Steg 61: Skiss

Skapar följande skiss som ska användas till att skapa plattor där vi kan ställa motorn på.

Steg 62: Extrude

Extruderar vår skiss enligt data nedan.

extrude

Steg 63:Fillet

Skapar fillet på ovansidan av våra plattor.

fillet

Steg 64: Fillet

Skapar följande avrundning enligt bild.

fillet

Steg 65: Fillet

Skapa nästa fillet på undersidan enligt bild nedan.

fillet

Steg 66: Fillet

Skapa fillet enligt bild.

fillet

Steg 67: Fillet

Lägg till fillet enligt bild.

fillet

Steg 68: Nytt Plan

Lägg till nytt plan genom att använda tagenten till röret och ändpunkten enligt bild.

Steg 69: Skiss

Skapa skiss enligt bild på planet ifrån steg 68.

skiss

Steg 70: Extrude

Extrudera enligt bild nedan.

extrude

Steg 71: Flytta solid

Använd “move” för att flytta vår solid till mitten på röret.

flytta solid

Steg 72:Fillet

Avrundning enligt bild nedan.

fillet

Steg 73: Fillet

Skapa följande fillet enligt bild nedan.

Steg 74: Fillet

Skapar fillet på andra sidan av vårt fäste.

fillet

Steg 75: Mirror

Använder symmetri och speglar vårt fäste så vi får en kopia på andra sidan.

mirror

Steg 76: Combine

Använder funktionen “combine” för att skapa en body.

combine

Steg 77: Nytt Plan

Skapar ett nytt plan enligt bild nedan.

plan

Steg 78: Skiss

Skapar följande skiss i nedre hörnet och enligt mått från bilden.

skiss

Steg 79: Extrude

Skapar en extrudering enligt bild nedan.

Steg 80: Fillet

Skapar följande avrundning enligt bild nedan.

Steg 81: Fillet

Skapar fillet enligt bild nedan.

fillet

Steg 82: Fillet

Skapar fillet på ovansidan.

fillet

Steg 83:Fillet

Skapar en fillet på undersidan.

Steg 84: Skiss

Ritar en cirkel på följande plan.

skiss

Steg 85: Extrude

Väljer extrude cut och vi får ett hål.

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara


Autodesk Fusion 360 – Simulation – Dragspänning i en bult

I denna tutorial ska vi lära oss grundläggande kunskaper hur man gör en statisk spänning analys i Autodesk Fusion 360.

Vi antar att vi har en bult som belastas enligt figur nedan. Den har dimensioner enigt figur nedan.

Steg 1: Analytiskt värde

Vi börjar med att göra en beräkning med hjälp av papper och penna.

beräknade värden

Steg 2: Skiss

Skapar en ny skiss och ritar en cirkel med mått enligt bild.

skiss 40 mm

Steg 3: Extrude

Extruderar fram en cylinder med följande dimensioner.

step2-extrude-40-mm

Steg 4: Simulation Workspace

Ändrar workspace till simulation.

step3-simulation-workspace

Steg 5: Static Stress

Väljer typ av analys.

step4-static-stress

Steg 6: Material

Kontrollerar att ett material är valt.

material

Steg 7: Constraints

Ser till att följande yta blir låst.

step6-constraints

Steg 8: Loads

Lägger till följande kraft på yta enligt bild nedan.

loads

Steg 9: Mesh

Skapar mesh genom följande meny.

step8-generate-mesh

Steg 10: Solve

Väljer att genomföra beräkningarna lokalt för det är ett litet problem.

solve

Steg 11: Probe

Väljer att använda funktionen “probe” för att komma in i modellen och vi vill ha ett medelvärde. Vi har beräknat fram vårt första värde där bulten är som tjockast.

probe

Steg 12: Ändra Diameter

Vi går tillbaka till model-workspace och ändrar diameter till tjocklek för gängan för vår bult.

change diameter

Steg 13: Genererar nytt mesh

Skapar ett nytt mesh.

regenerate mesh

Steg 14: Solve

Vi väljer att genomföra nya beräkningar.

solve

Steg 15: Avläser nya värden

Vi använder samma “probe” och jämför värde med vårt analytiskt beräknade värde.

Steg 16: Slutsats

Vi konstaterar att analytiska värden jämfört med numeriskt beräknade värden stämmer ganska bra.

Att göra beräkningarna i Fusion 360 kan vara svårt om man inte har några riktmärken.

I detta fallet hade vi tur att analytiska värden var enkla beräkningar.