SEO

/Tag:SEO

Keyword Research – Low Hanging Fruit – Niche: College Students

By | September 29th, 2016|Categories: SEO|Tags: , , , |

Hi, please enjoy my free list of low hanging fruit keywords. Today I have research the niche: College Students. I will use this keywords for promote an affiliate program named Wealthy Affiliate. But you can use these keywords promote something other but it should be relevant. I have used WA Keyword Tool, übersuggest, Google Keyword Planner [...]

Keyword Research – Low Hanging Fruit – Work From Home

By | September 14th, 2016|Categories: SEO|Tags: , , , , |

Todays keywords ideas, low hanging fruit keywords, keywords for the niche : Work from home   Keyword Searches Traffic Competition Article Power PPC Power Dig how to work at home 442214 75177 View Result 10 9.5 Dig work from home moms 6354 1081 View Result 9.6 7.3 Dig work from home business 8290 1410 View Result [...]

How to Find Great Low Hanging Fruit Keywords – Target Wealthy Affiliate

By | September 13th, 2016|Categories: SEO|Tags: , , , |

Today I will show you how to find low hanging fruit keywords, great for blogpost and for seo, if you target Google organic result. Keyword research is very important both for SEO and SEM. This time we are target SEO and keywords that not has to much competition. The list target Wealthy Affiliate niche: Entrepreneur Programs [...]

SEO för Nybörjare – Google Webmasters Guidelines

By | August 10th, 2016|Categories: SEO|Tags: , , |

Börjar min grundkurs i SEO med Google Webmasters Guidelines. Pratar övergripande och inte så mycket om detaljer. Förklarar vad som är viktigt att tänka på och vad man ska undvika. Visar även vitsen med SEO och vad det finns för möjligheter. Detta är första delen och kommer i de andra avsnitten visa praktiska exempel.     [...]