Sharing is caring!

Vi undersöker en rundstav och beräknar analytiskt normalspänningen. För att sedan använda Ansys 19.2 gratis versionen.

Och gör en FEM beräkning och när vi har gjort detta märker vi att analytiskt beräknat resultat, stämmer väldigt bra med simuleringen.

Detta projekt är ett projekt där vi använder teknisk hållfasthetslära, undersöker uppgifterna och jämför analytiska lösningar med beräkningar med hjälp av FEM och i Ansys.

Första uppgiften lyckades vi med.

Normalspänning i en rundstav – Ansys 19.2
Tagged on:             

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.