Month: February 2019

Produktutveckling av ny matsked – Del 3

Nu när vi fått fram en rangordnad lista på kriterier så gör vi en relativ utvärdering av våra produktförslag. Vi skapar en Pugh. Vi får en Pugh enligt: Pughavproduktforslag.pdf Efter våran utvärdering kommer vi fram till att produktförslag 2,8 och 10 är de förslag som vi tycker är intressantast. De har fler + än – […]

Produktutveckling av en ny matsked – Del 2

Vårt nästa steg i vår produktutveckling är att ta fram lämpliga kriterier och sedan rangordna dess. Vi behöver våra kriterier för våran utvärdering. Vi beslutar oss för att använda parvis jämförelse för att jämföra kriterier emot varandra och de kriterier som vinner flest gånger får flest poäng och anses viktigare. Vår lista efter vår jämförelse […]

Smycken gjorda i Fusion 360

Gjort lite smycken i fusion 360. Här har jag gjort bokstäverna “R” , “k” , “A” och “J”. Bokstäverna är ganska lätta att göra i Fusion 360. Jag använder text funktionen och sedan extruderar bokstaven. Sedan lägger jag till en cirkel som jag sveper längs en annan cirkel i en annan riktning. Smyckena går att […]

Produktutveckling av en ny matsked – Del 1

Vi börjar med att göra en förstudie. Och det första steget är att ta fram olika produktförslag. Följande produktförslag använder vi och följande saker tycker vi är intressanta för att kanske förbättra eller bli inspirerade. Detta är de produktförslag vi tog fram. Nästa steg är att utvärdera dessa och välja ut de produkter som vi […]

Scroll to top
Holler Box
Vänligen gå med i vårt Nyhetsbrev för att inte missa någon uppdatering! Nyhetsbrev
Holler Box