Produktutveckling av en ny matsked – Del 2

Sharing is caring!

Vårt nästa steg i vår produktutveckling är att ta fram lämpliga kriterier och sedan rangordna dess.

Vi behöver våra kriterier för våran utvärdering.

Vi beslutar oss för att använda parvis jämförelse för att jämföra kriterier emot varandra och de kriterier som vinner flest gånger får flest poäng och anses viktigare.

Vår lista efter vår jämförelse blir följande:

Krit 1 Säker funktion Krit 4 vassa kanter Krit 13 hygienisk Krit 7 Vikt Krit 10 Kostnad Krit 2 Livslängd Krit 3 Slagtålighet Krit 6 Rymd Krit 8 Pedagogisk Krit 9 Nyskapande Krit 5 Räkna Krit 12 färg Krit 11 Minne

Du kan även läsa vår pdf av vår parvisa jämförelse här:

https://jakobia.se/parvisjamforelse_kriterier.pdf

Produktutveckling av en ny matsked – Del 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top
Holler Box
Vänligen gå med i vårt Nyhetsbrev för att inte missa någon uppdatering! Nyhetsbrev
Holler Box