Nu när vi fått fram en rangordnad lista på kriterier så gör vi en relativ utvärdering av våra produktförslag.

Vi skapar en Pugh.

Vi får en Pugh enligt:

Pughavproduktforslag.pdf

Efter våran utvärdering kommer vi fram till att produktförslag 2,8 och 10 är de förslag som vi tycker är intressantast.

De har fler + än – och väldigt många s.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.