Vi använder relativ utvärdering med hjälp av Pugh.

Kom ihåg att den första Pugh vi gjorde gav Förslag 1 som vinnare. Den senare som vi använder nu har fler kriterier och gör förslag 2 som vinnare.

Precis vad vi har märkt när vi jobbade lite mer med våra koncept, även om det är lite av en tillfällighet.

Anledning till att förslag 1 inte fungerade var att det tekniska inte fungerar i praktiken.

Vår Pugh stämmer bra med våran beta testning.
Här kan du se våran Pugh.

Obs! Vår första Pugh hade för få kriterier och kriterierna var inte rangordnade.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.