Produktutveckling av ny Mugg – Del 2

Sharing is caring!

Parvis Jämförelse av Kriterier

Nästa steg i vår produktutveckling är att försöka rangordna kriterier som vi tror är viktiga. Dessa kriterier ska vi sedan använda i våran utvärdering när vi jämför våra förslag emot varandra. Här kommer våra kriterier för vårt muggprojekt i rangordning:

Krit 1 Säker funktion Krit 13 hygienisk Krit 7 Vikt Krit 10 Kostnad Krit 2 Livslängd Krit 3 Slagtålighet Krit 4 Ergonomisk Krit 6 Rymd Krit 8 Pedagogisk Krit 9 Nyskapande Krit 5 Räkna Krit 12 färg Krit 11 Minne

För en mer noggrann genomgång titta i våran PDF där ser du exakt hur vi har gjort.

parvisjamforelse_kriterier_mugg.pdf

/Jakob

Produktutveckling av ny Mugg – Del 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top
Holler Box
Vänligen gå med i vårt Nyhetsbrev för att inte missa någon uppdatering! Nyhetsbrev
Holler Box