Vi fortsätter med våran produktutveckling av våran mugg. Vi börjar med att ta fram en specifikation och sedan så utvärderar vi våra produktförslag.

Vi använder Pugh. Se våran utvärdering här: Pugh Muggar

Vi kom fram till att vårt produktförslag som vi vill främst utveckla är förslag 6.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.