En djupgående recension av ChatGPT-4o: Vad är nytt och förbättrat i den senaste versionen?

Artificiell intelligens har utvecklats i en imponerande takt under de senaste åren, och en av de mest framstående aktörerna inom området är OpenAI med deras serie av språkmodeller, kända som GPT (Generative Pre-trained Transformer). Den senaste inkarnationen, ChatGPT-4, har precis släppts och erbjuder flera spännande förbättringar och nya funktioner jämfört Läs mer…

Excel och AI

I det här inlägget dyker vi djupare in i hur artificiell intelligens (AI) omdefinierar användningen av Excel, speciellt inom dataanalys. AI:s integration i Excel markerar början på en ny era där dataanalys inte bara blir mer effektiv, utan också mer insiktsfull och tillgänglig. AI-Driven Dataanalys: En Ny Tidsålder i Excel Läs mer…

Varför människlig kreativitet och förståelse är oumbärlig för skrivande – varför AI inte kan ersätta en skribent

En skribent kan inte helt ersättas av AI på grund av några viktiga anledningar: Trots att AI kan generera text och underlätta vissa aspekter av skrivprocessen, saknar den fortfarande förmågan att ersätta en skribent helt och hållet. Det är sannolikt att mänsklig kreativitet, empati och kontextuell förståelse förblir avgörande för Läs mer…