Vi utgår ifrån Tore Dahlberg´s bok “Teknisk hållfasthetslära” och jämför analytiska lösningar med numeriska värden med hjälp av Fusion 360. Här hittar du analytisk lösning på en PDF och lösningar för Fusion 360. De är lösta lokalt så de är färdiga för att göra en ny beräkning.

2 Normalspänning – Jämvikt

2/1 Fusion 360

2/2 Fusion 360

2/3 Analytisk lösning

2/4 Analytisk lösning

2/10 Analytisk Lösning Fusion 360 Lösning

2/11 Fusion 360