Inledning

Detta är ett öppet projekt av produktutveckling av en ny matsked. Detta är en gratis kurs som går via denna hemsida; Jakobia.se och tillsammans med Youtube. All material är gratis men boken som är referenslitteratur kostar några hundra.

Projektuppgift: Produktutveckling av en ny matsked

Steg 1:  Förstudie

Produktförslag

Vi börjar med att ta fram produktförslag över produkter som vi kan tänkas utveckla och förbättra.

Produktförslag 1 “Slev”

Produktförslag 2

Produktförslag 3

Produktförslag 4

Produktförslag 5

Produktförslag 6

Produktförslag 7

Produktförslag 8

Produktförslag 9

Produktförslag 10

Specifikation

Här försöker vi få fram kundernas krav och önskemål. Eftersom jag inte är så insatt i skedbranschen är den bara ifylld på ett ungefär. Men man får försöka så gott man kan, Ni kan ladda ner kalkylbladet och komplettera med er erfarenhet och kunskap.

Mall för specifikation

Kvalitetshuset

Vi försöker i nästa steg att omvandla vaga önskemål till tekniska kriterier genom att använda kvalitetshuset. Följande mall finns att ladda ner och att använda för produktutveckling av vår nya sked:

kvalitetshuset.ods

Black-Box-Modell av Matsked

Vi tar fram en black-box-modell av våran matsked. Vi ritar in inflöden och utflöden och listar våra huvudfunktioner. Vi tar med material, signaler och energi.

black-box-modell.zip