gratis excel

LibreOffice Calc – Vilkorsstyrd Formatering

Precis som Excel finns det vilkorsstyrd formatering som kan underlätta när man ska utvärdera data. Att man får datastaplar som representerar hur stort ett värde är jämfört med andra värden. Man kan även använda ikoner för att utvärdera olika värden. /Jakob

LibreOffice Calc – Funktioner, max min medel summa

Visar de vanligaste funktionerna som är samma både i LibreOffice och Excel. Vi beräknar minsta värde, största värde och medelvärde och även summa. Vi använder även funktionen Antalv för att beräkna antalet värdet i några celler. Detta beräknar vi genom att använda färdiga funktioner som används i en formel.

LibreOffice Calc – Statistik i Statusfältet

Precis som i Excel kan man se statistik direkt i statusfältet. Man kan se antal värden. Man kan se numeriska värden, summa, maximum, minimum och medlevärde. Mycket praktiskt om man snabbt ska granska en kalkyl och undersöka värden. /Jakob

Scroll to top
Holler Box
Vänligen gå med i vårt Nyhetsbrev för att inte missa någon uppdatering! Nyhetsbrev
Holler Box