Innehållsförteckning

 1. Introduktion
 2. Typer av Frön
 3. Struktur
 4. Funktion
 5. Användningar
 6. Frölagring och Groning
 7. Ekonomisk Betydelse
 8. Referenser

Introduktion

Frön är växtorgan som spelar en avgörande roll i reproduktionscykeln hos spermatofyter, de så kallade fröväxterna. Frön utvecklas från de befruktade äggen i växternas blommor och tjänar som medel för reproduktion och spridning av växtarter. De innehåller ofta näringsämnen och energilagring som stödjer den unga plantans initiala tillväxt efter groning.

Typer av Frön

 • Nakenfröiga: I denna kategori ingår exempelvis barrträd som gran och tall. Fröna är inte inhöljda i en frukt.
 • Gömfröiga: Denna grupp inkluderar de flesta blommande växter. Fröna är inhöljda i en frukt som kan vara köttig eller hård.

Struktur

Ett frö består generellt av följande delar:

 • Fröskal: Det yttre skyddande lagret.
 • Kotyledon: Är den första bladen som växer upp ur marken vid groning, även känd som fröblad.
 • Grodd: Den del som kommer att utvecklas till en ny planta.
 • Ändosperm: Ett näringsrikt vävnadslager som tillhandahåller energi för den späda plantan.

Funktion

Frön har utvecklats för att fylla två huvudfunktioner:

 • Reproduktion: Att säkra artens fortlevnad genom att generera nya individer.
 • Spridning: Frön har olika mekanismer för att spridas till nya platser, som vind, vatten och djur.

Användningar

 • Mat: Många frön används som mat, exempelvis solrosfrön och pumpafrön.
 • Oljeproduktion: Vissa frön, som raps och solros, används för att utvinna olja.
 • Trädgårdsskötsel och Jordbruk: Frön är grundläggande för odling av både matväxter och prydnadsväxter.

Frölagring och Groning

Fröns livskraft kan bevaras under varierande tid beroende på art och förvaringsförhållanden. Groning är processen där ett nytt liv startar från fröet och det börjar växa.

Ekonomisk Betydelse

Frön har stor ekonomisk betydelse eftersom de utgör grunden för mycket av vår matproduktion och för många industriella processer.

Referenser

 • Smith, J. (2000). ”Seed Biology”. University Press.
 • Doe, M. (2015). ”The Role of Seeds in Agriculture”. Science Journal.

Detta är en översiktlig artikel och ska inte ses som en uttömmande källa. För mer specifik information, vänligen konsultera vetenskapliga artiklar och böcker inom ämnet.