Varför människlig kreativitet och förståelse är oumbärlig för skrivande – varför AI inte kan ersätta en skribent

En skribent kan inte helt ersättas av AI på grund av några viktiga anledningar: Trots att AI kan generera text och underlätta vissa aspekter av skrivprocessen, saknar den fortfarande förmågan att ersätta en skribent helt och hållet. Det är sannolikt att mänsklig kreativitet, empati och kontextuell förståelse förblir avgörande för Läs mer…