Målgrupp

Studenter, yrkesverksamma och hobbyister som vill lära sig grunderna i Java programmering. Inga förkunskaper i programmering krävs.

Kurslängd

10 veckor, 2 timmar/vecka

Kursmaterial

 • Textbok: ”Introduction to Java Programming” av Y. Daniel Liang
 • Online-resurser
 • Kodexempel och övningsuppgifter

Lärare

 • Jakob Andersson
 • jakob@jakobia.se

Kursmål

 • Förstå grunderna i programmering och objektorienterad design
 • Kunna skriva, kompilera och köra Java-program
 • Kunna använda grundläggande datastrukturer som arrayer och strängar
 • Förstå hur man använder och skapar metoder och klasser i Java

Kursinnehåll

Vecka 1: Introduktion till Java och Programmering

 • Vad är programmering?
 • Installation av Java och IDE (Integrated Development Environment)
 • Skriva och köra det första Java-programmet (”Hello, World!”)

Vecka 2: Variabler och datatyper

 • Int, float, double, char, String
 • Aritmetiska operationer
 • Inmatning och utmatning

Vecka 3: Kontrollstrukturer

 • If-satser
 • Loopar (for, while, do-while)

Vecka 4: Funktioner och metoder

 • Funktioners syntax och anrop
 • Returnering av värden

Vecka 5: Objektorienterad programmering (Del 1)

 • Klasser och objekt
 • Konstruktorer
 • Instansvariabler och metoder

Vecka 6: Objektorienterad programmering (Del 2)

 • Arv och polymorfism
 • Abstrakta klasser och interfaces

Vecka 7: Arrayer och ArrayList

 • Eendimensionella och flerdimensionella arrayer
 • ArrayList och generiska datatyper

Vecka 8: Felhantering och undantag

 • Try-catch block
 • Egendefinierade undantag

Vecka 9: In- och utmatning (I/O)

 • Läsning och skrivning av textfiler
 • Läsning och skrivning av binära filer

Vecka 10: Projekt och Examination

 • Mini-projekt: Bygg ett enkelt Java-program (t.ex. en kalkylator eller en texteditor)

Kostnad

 • Gratis

För mer information, kontakta [jakob@jakobia.se].

Vad är Programmering?

Programmering är processen att skriva, testa och underhålla kod som utgör ett program eller en applikation. Koden består av instruktioner som utförs av en dator för att utföra en viss uppgift eller lösa ett problem. Programmering kan vara allt från att skapa en enkel hemsida till att utveckla komplexa programvarusystem, dataspel eller artificiell intelligens.

Grundläggande Komponenter

 1. Språk: Programmerare använder programmeringsspråk som Java, Python, C++, och många fler för att skriva sin kod.
 2. Algoritmer och Logik: Programmering kräver en förståelse för hur man löser problem systematiskt, vanligtvis genom att använda algoritmer.
 3. Datastrukturer: Dessa är sätt att organisera och lagra data i programmet, och kan inkludera arrayer, listor, träd och hashtabeller bland andra.
 4. Syntaks och Semantik: Varje programmeringsspråk har en unik syntaks (grammatiska regler) och semantik (betydelse eller logik) som måste följas för att datorn ska kunna förstå koden.
 5. Kontrollstrukturer: Dessa inkluderar loopar, villkorsuttryck och funktioner/metoder, och används för att styra flödet av ett program.
 6. Felsökning: En viktig del av programmering är att kunna hitta och åtgärda fel i koden, vanligtvis kallade ”buggar”.
 7. Kompilering och tolkning: Koden måste vanligtvis kompileras till maskinkod eller tolkas för att kunna köras på en dator.
 8. Testning: Det är viktigt att testa sin kod för att se till att den fungerar som avsett och inte har några buggar eller säkerhetshål.

Tillämpningar

Programmering används i en mängd olika tillämpningar:

 • Webbapplikationer och hemsidor
 • Dataspel
 • Vetenskaplig forskning
 • Artificiell intelligens och maskininlärning
 • Inbyggda system (till exempel i bilar, flygplan)
 • Mobilapplikationer
 • Dataanalys och visualisering
 • Och mycket mer.

Skillnader i arbetsprocessen

Programmering kan vara en individuell eller kollektiv ansträngning och kan involvera olika utvecklingsmetodiker som ”vattenfall”, ”agil utveckling” eller ”DevOps” beroende på projektets omfattning och komplexitet.

Kort sagt, programmering är en central färdighet inom datavetenskap och informationsteknologi, och den är grundläggande för utvecklingen av den moderna världen.

Installation av Java och IDE (Integrated Development Environment)

Inledning

Denna beskrivning guidar dig genom stegen för att installera Java och en Integrated Development Environment (IDE) på din dator. En IDE är en programvara som tillhandahåller en rad verktyg för att underlätta programmering, inklusive en textredigerare för att skriva kod, felsökning, och andra funktioner som hjälper till att bygga applikationer effektivt.

Förberedelser

 1. Operativsystem: Kontrollera att du har ett stödande operativsystem. De flesta versioner av Windows, macOS och Linux stöds.
 2. Hårddiskutrymme: Kontrollera att du har tillräckligt med ledigt utrymme på din hårddisk. Ca 500 MB bör vara tillräckligt.
 3. Internetanslutning: En stabil internetanslutning krävs för nedladdningar.

Steg-för-steg Guide

Installera Java Development Kit (JDK)

 1. Nedladdning: Gå till Oracle’s officiella hemsida och ladda ner den senaste versionen av Java Development Kit (JDK) för ditt operativsystem.
 2. Installation: Dubbelklicka på den nedladdade filen och följ installationsguiden. Acceptera licensavtalet och välj installationsmappen.
 3. Miljövariabler: För Windows-användare, lägg till JDK:s bin-katalog till din PATH-miljövariabel. För macOS och Linux brukar detta oftast göras automatiskt.

Installera en IDE

Det finns flera IDEs att välja mellan. Här fokuserar vi på Eclipse och IntelliJ IDEA som är populära för Java-utveckling.

Eclipse

 1. Nedladdning: Besök Eclipse officiella hemsida och ladda ner installationsfilen.
 2. Installation: Dubbelklicka på den nedladdade filen och följ installationsguiden.

IntelliJ IDEA

 1. Nedladdning: Besök IntelliJ IDEA:s officiella hemsida och ladda ner installationsfilen.
 2. Installation: Dubbelklicka på den nedladdade filen och följ installationsguiden.

Bekräfta Installationen

 1. Java: Öppna ett terminalfönster och skriv java -version. Om du ser en versionsspecifikation har installationen lyckats.
 2. IDE: Starta din IDE och skapa ett nytt Java-projekt eller öppna ett exempelprojekt för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

Slutsats

Grattis, nu har du installerat både Java och en IDE och är redo att börja programmera!