Här är mina gratis distanskurser i olika ämnen. Skicka ett mejl för anmäl intresse.

Distanskurserna går via teams med 5 studenter högst. Utbildningstiden är en vecka måndag till fredag, 2 timmar. (så total lektionstid är 10 timmar men man kan få hemuppgifter tills nästa dag ) Distanskurserna är lärarledd av en Expert i ämnet. Kurslitteratur ingår.

Krävs att man har en stabil internetanslutning och en fult fungerande version av programmet installerat. Information hur man installerar programmet kan man hitta på hemsida till respektive program. Vi använder gratisversion och ingen kostnad för att använda program det går bra med en testversion alternativt de andra är open source. Alla kurser är grundkurser och inga förkunskaper krävs.

Distanskurs i Fusion 360 (Anmäl intresse) (Ladda ner utbildningsmaterial)

I denna distanskurs kommer deltagarna att utforska Fusion 360, ett av de ledande programmen för CAD-design och 3D-modellering. Kursen riktar sig till både nybörjare och de som redan har en viss erfarenhet men vill fördjupa sina kunskaper.

Kursinnehåll:

 1. Introduktion till Fusion 360: En genomgång av programmet, dess kapacitet, och dess position inom design- och tillverkningsindustrin.
 2. Gränssnitt och arbetsyta: Utforska Fusion 360:s användargränssnitt, arbetsområden och viktiga verktyg.
 3. Skissning och parametrisk design: Lär dig att skapa 2D-skisser och hur du kan använda dem som grund för 3D-modeller.
 4. 3D-modellering: Steg-för-steg-instruktioner för att skapa komplexa 3D-modeller, inklusive funktioner som extrudering, svängning och skulptering.
 5. Montering och rörelseanalyser: Hur man sammanfogar flera komponenter till en enhet och analyserar deras rörelse i förhållande till varandra.
 6. Ytmodellering: Tekniker för att skapa komplexa och organiska former.
 7. Simulering och analys: Använd Fusion 360:s simuleringstools för att testa och analysera dina designprototyper.
 8. Spara, exportera och dela: Hur man sparar sina projekt, exporterar i olika format och delar med andra i samarbetsmiljön.

Förutom lektioner innehåller kursen också interaktiva övningar, videodemonstrationer och live webbinarier där deltagare kan ställa frågor direkt till instruktören. Vid kursens slut kommer deltagarna att ha de verktyg och kunskaper som krävs för att framgångsrikt designa och modellera i Fusion 360.

Distanskurs LibreOffice (Anmäl intresse)(Ladda ner utbildningsmaterial)

Denna distanskurs ger deltagarna en omfattande introduktion till LibreOffice, en av de mest populära öppen källkods kontorsprogramvarorna. Kursen är designad för att passa både nybörjare och de som har någon tidigare erfarenhet men vill förbättra sina färdigheter.

Kursinnehåll:

 1. Introduktion till LibreOffice: En överblick över programsviten, dess historia och de unika fördelarna med att använda öppen källkodsprogramvara.
 2. LibreOffice Writer: Djupdykning i ordbehandlingsprogrammet, inklusive formatering, tabeller, grafik och avancerade layoutalternativ.
 3. LibreOffice Calc: Grundläggande och avancerade tekniker för kalkylbladshantering, formelhantering och datavisualisering.
 4. LibreOffice Impress: Skapa professionella presentationer med animationer, övergångar och multimediafunktioner.
 5. LibreOffice Base: Introduktion till databashantering, skapa formulär och rapporter, och grunderna i SQL.
 6. LibreOffice Draw: Grafisk design och vektorbaserad ritning för att skapa allt från enkla diagram till komplexa illustrationer.
 7. Dokumenthantering och format: Hur man sparar, exporterar och delar dokument i olika format, inklusive kompatibilitet med andra kontorsprogramvaror.
 8. Makroer och automatisering: Grundläggande skripting med LibreOffice för att automatisera uppgifter och anpassa programvaran.
 9. Samarbete och molnintegration: Verktyg och tekniker för samarbete, inklusive användning av molnbaserade alternativ för att dela och redigera dokument.

Kursen kommer att kombinera teoretiska lektioner med praktiska övningar, videodemonstrationer och interaktiva frågestunder. Deltagarna kommer också att ha tillgång till resurser och material för självstudier. Vid kursens slut kommer deltagarna att ha de kunskaper och färdigheter som krävs för att använda hela LibreOffice-sviten effektivt.

Distanskurs Inkscape (Anmäl intresse)(Ladda ner utbildningsmaterial)

Denna distanskurs tar deltagarna på en resa genom Inkscape, ett ledande öppen källkodsprogram för vektorgrafikdesign. Kursen är anpassad för alla nivåer, från kompletta nybörjare till de som redan är bekanta med programmet men önskar fördjupa sina kunskaper.

Kursinnehåll:

 1. Introduktion till Inkscape: En översikt över Inkscape, dess plats inom designvärlden och grunderna i vektorgrafik.
 2. Arbetsyta och verktyg: En genomgång av Inkscape's gränssnitt, paneler, menyer och viktigaste verktyg.
 3. Grundläggande former och objekt: Skapa, redigera och transformera grundläggande geometriska former.
 4. Färg och fyllning: Utforska färgpaletter, gradienter, mönster och hur man applicerar dem på objekt.
 5. Kurvor och banor: Skapa komplexa former med Beziérkurvor, noder och spårverktyget.
 6. Text och typografi: Lägg till och anpassa text, inklusive att använda olika teckensnitt, stilar och texteffekter.
 7. Lager och gruppering: Organisera och hantera ditt arbete effektivt med lager, grupper och klippmasker.
 8. Effekter och filter: Applicera och anpassa en mängd olika effekter och filter för att förbättra eller ändra utseendet på dina designelement.
 9. Exportera och dela: Lär dig att spara dina projekt i olika format, förbereda dem för utskrift eller digital användning och dela dem med andra.

Distanskurs Rhino 3D (Anmäl intresse)(Ladda ner utbildningsmaterial)

Distanskurs Blender (Anmäl intresse)(Ladda ner utbildningsmaterial)

Denna distanskurs introducerar deltagarna till Blender, en av de mest kraftfulla och populära öppen källkodsprogrammen för 3D-modellering, animation, rendering och mer. Kursen är anpassad för individer på alla nivåer, från absoluta nybörjare till dem som vill finslipa sina befintliga färdigheter i Blender.

Kursinnehåll:

 1. Introduktion till Blender: En översikt över programmet, dess historia, kapaciteter och dess roll inom 3D-designvärlden.
 2. Gränssnitt och navigation: Utforska Blenders unika användargränssnitt, arbetsområden och grunderna i 3D-navigering.
 3. 3D-modellering: Lär dig att skapa och redigera 3D-objekt, från enkla geometriska former till komplexa organiska modeller.
 4. Texturering och material: Användning av UV-mappning, skapande av realistiska material och introduktion till shader nodes.
 5. Belysning och rendering: Grundläggande och avancerade tekniker för att belysa din scen och skapa högkvalitativa renderingsbilder.
 6. Animation: Skapa dynamiska animationer, från enkla rörelser till komplex karaktärsanimation.
 7. Sculpting: Utforska digital skulptering i Blender för att skapa detaljerade och organiska former.
 8. Simuleringar och effekter: Introduktion till partikelsystem, vätskesimuleringar, tygsimuleringar och mer.
 9. Komposit och efterbehandling: Kombinera och förbättra dina renderade bilder och animationer med Blenders kraftfulla kompositverktyg.

Distanskurs Gimp (Anmäl intresse)(Ladda ner utbildningsmaterial)

I denna distanskurs kommer deltagarna att introduceras till GIMP, ett av de mest populära gratisprogrammen för bildredigering. Kursen är designad för nybörjare och kommer att täcka de grundläggande funktionerna i GIMP samt ge en solid grund att bygga vidare på.

Kursinnehåll:

 1. Introduktion till GIMP: En överblick över programmet, dess historia, och varför det är ett utmärkt verktyg för digital bildredigering.
 2. Gränssnitt och verktyg: Vi går igenom GIMP:s arbetsyta, menyer, fönster och de viktigaste verktygen.
 3. Lagerhantering: Hur man använder lager effektivt, inklusive justering av opacitet, blandningslägen och masker.
 4. Grundläggande bildredigering: Hur man beskär, roterar, justerar färger, och retuscherar bilder.
 5. Textverktyg: Lägga till och redigera text i dina bilder, inklusive att använda olika teckensnitt och stilar.
 6. Filtrar och effekter: En introduktion till GIMP:s kraftfulla filter och hur de kan användas för att skapa olika effekter.
 7. Spara och exportera: Hur man sparar sitt arbete och exporterar det i olika format för webben eller utskrift.

Distanskurs Ansys (Anmäl intresse)(Ladda ner utbildningsmaterial)

Denna distanskurs introducerar deltagarna till Ansys, en av de ledande programvarorna inom ingenjörssimulering. Kursen syftar till att ge individer, oavsett tidigare erfarenhet, en solid förståelse för Ansys och dess omfattande verktyg för att utföra realistiska simuleringar av fysiska system.

Kursinnehåll:

 1. Introduktion till Ansys: En översikt över Ansys-plattformen, dess betydelse inom ingenjörssektorn och dess roll i produktutvecklingscykeln.
 2. Gränssnitt och arbetsmiljö: Utforska Ansys användargränssnitt, projektuppsättning och grundläggande navigering.
 3. Statisk strukturanalys: Lär dig att utföra statiska analyser för att bestämma spänningar, deformationer och andra parametrar i fasta kroppar.
 4. Dynamisk analys: Utforska dynamiska simuleringar, inklusive modalanalys, harmonisk respons och tidsrespons.
 5. Värmeöverföring: Simulering av konduktion, konvektion och strålning för att förstå temperaturdistributioner och värmeflöden.
 6. Flödesdynamik (CFD): Grundläggande och avancerade tekniker för att simulera vätske- och gasflöden i olika miljöer.
 7. Optimering och design: Använd Ansys verktyg för att utföra designoptimering baserat på specifika kriterier och begränsningar.
 8. Koppling och multiphysik: Simulering av problem som involverar interaktioner mellan flera fysiska fenomen, t.ex. strukturell-värmekoppling.
 9. Rapportering och dokumentation: Skapa professionella rapporter av dina simuleringsergebnat och lär dig att tolka och kommunicera resultaten effektivt.

Distanskurs Python (Anmäl intresse)(Ladda ner utbildningsmaterial)

Distanskurs Scribus (Anmäl intresse)(Ladda ner utbildningsmaterial)

Distanskurs FreeCAD (Anmäl intresse)(Ladda ner utbildningsmaterial)

I denna distanskurs kommer deltagarna att utforska FreeCAD, ett kraftfullt och öppet källkodsprogram för datorstödd design (CAD). Kursen är utformad för att ta deltagare från grundläggande koncept till avancerade tekniker, oavsett tidigare erfarenhet av CAD-programvara.

Kursinnehåll:

 1. Introduktion till FreeCAD: En översikt av programmet, dess unika fördelar som en öppen källkodsplattform och dess plats i CAD-världen.
 2. Gränssnitt och arbetsbänkar: Utforska FreeCAD:s användargränssnitt, moduler och de mest använda arbetsbänkarna.
 3. Skissning och parametrisk design: Grundläggande tekniker för att skapa 2D-skisser och introduktion till parametrisk modellering.
 4. 3D-modellering: Steg-för-steg-anvisningar för att bygga robusta 3D-modeller med hjälp av kroppar, funktioner och geometriska begränsningar.
 5. Montering och relationer: Hur man bygger sammansatta system och skapar mekaniska relationer mellan komponenter.
 6. Mesh-arbete och ytmodellering: Verktyg och tekniker för att arbeta med meshobjekt och skapa komplexa ytor.
 7. Simulering och Finite Element Analysis (FEA): Använda FreeCAD:s inbyggda verktyg för att genomföra styrkeanalyser och andra simuleringar.
 8. Tekniska ritningar och dokumentation: Hur man skapar detaljerade 2D-vyer, sektioner och annoteringar från 3D-modeller.
 9. Makroer och anpassning: Introduktion till att skriva och använda makroer för att automatisera uppgifter och anpassa FreeCAD efter dina behov.
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
Tiktok