Vad som ingår:

Matematik: Analys 1, Analys 2, Linjär Algebra och Programmering

Fysik: Mekanik

CAD: Geometri, Fusion 360

CAE: FEM , Ansys

Beräkningar i Hållfasthetslära

Övningar i Hållfasthetslära

1 Normalspänning

Övning 1.1

Lösning 1.1

Övning 1.2

Lösning 1.2

Övning 1.3

Övning 1.4

Övning 1.5

Normaltöjning

Materialsamband

Stångbärverk

Skjuvspänning

Skjuvtöjning

Vridning

Plana ytors geometri

Balkar

Balkböjning

Knäckning

Svängingar

Utmattning

Fleraxliga Spänningstillstånd

Energimetoder

Brottmekanik

Vibrationer