Kursstruktur

Den digitala kursen i FreeCAD Scripting kommer att vara uppdelad i flera moduler, var och en utformad för att successivt bygga upp deltagarnas förmåga att använda FreeCADs scriptingmiljö för att effektivisera och anpassa sina designprocesser.

Modul 1: Introduktion till FreeCAD och dess Scripting Miljö

Deltagarna introduceras till FreeCAD, dess gränssnitt, och hur Python kan användas för att skripta och automatisera uppgifter inom CAD. Kortfattade videoinstruktioner kommer att visa hur man installerar och konfigurerar FreeCAD, samt ge en överblick av Python-konsolen och scripting-gränssnittet.

Nyckelpunkter:

 • Videoöversikt av FreeCAD och dess funktioner.
 • Guide till installation och grundläggande konfiguration.
 • Introduktion till FreeCADs Python-konsol.

Översikt över FreeCAD

 • Introduktion till FreeCAD: En genomgång av FreeCAD som ett öppen källkods CAD-program, dess historia, och de huvudsakliga användningsområdena. Detta inkluderar en översikt av de olika arbetsbänkarna (workbenches) som finns tillgängliga för olika typer av CAD-arbete, såsom part design, arkitektur, och mekanisk konstruktion.
 • FreeCADs användargränssnitt: En detaljerad genomgång av gränssnittet, inklusive navigering, anpassning av arbetsytor, och hur man hittar och använder verktyg och funktioner. Detta avsnitt belyser även vikten av att förstå FreeCADs parametriska modelleringsansats och hur det skiljer sig från andra CAD-program.

Grundläggande koncept i CAD-modellering

 • 2D Skissering och 3D Modellering: En introduktion till de grundläggande stegen i att skapa CAD-modeller, från att skapa enkla 2D-skisser till att extrudera dessa skisser till 3D-former. Denna del kommer att täcka användningen av olika verktyg för skissering och modellering som finns tillgängliga i FreeCAD.
 • Parametrisk design och relationer: Förståelse för hur parametrisk design fungerar i FreeCAD, inklusive hur man skapar och hanterar relationer och begränsningar mellan olika geometriska element.

Introduktion till FreeCADs Scripting Miljö

 • Python i FreeCAD: En översikt av hur Python används inom FreeCAD, inklusive en introduktion till FreeCADs Python-konsol och de grundläggande syntax- och scriptstrukturerna. Detta inkluderar hur man får åtkomst till och manipulerar CAD-objekt via Python-script.
 • FreeCADs Python API: En introduktion till de viktigaste funktionerna och klasserna i FreeCADs Python API, och hur dessa kan användas för att skapa och modifiera objekt, arbetsflöden och användargränssnitt.

Praktiska övningar

 • Upprätta din första scriptmiljö: Steg-för-steg-instruktioner för att konfigurera och börja använda Python-konsolen inom FreeCAD för enkla scripting-uppgifter.
 • Skapa och modifiera objekt med scripts: Praktiska övningar som leder deltagarna genom processen att skapa enkla 2D-skisser och extrudera dessa till 3D-former genom scripting. Detta kommer att ge en förståelse för hur man manipulerar objektegenskaper och interagerar med FreeCADs modellträd programmässigt.

Modul 2: Grundläggande Python Scripting i FreeCAD

I denna modul lär sig deltagarna de grundläggande principerna för Python-scripting i FreeCAD. Genom videolektioner och interaktiva övningar introduceras de till syntaxen och koncepten i Python som är relevanta för CAD-modellering.

Nyckelpunkter:

 • Videolektioner om Python-syntax och grundläggande programmeringskoncept.
 • Interaktiva övningar för att skapa och manipulera 2D-skisser och 3D-objekt.
 • Exempelscripts och övningsuppgifter för att praktisera grundläggande scripting-färdigheter.

Modul 3: Avancerad Scripting och Automatisering

Denna modul tar deltagarna vidare till mer avancerade scripting-tekniker, inklusive automatisering, skapande av anpassade GUI-element, och användning av externa bibliotek. Videolektioner kompletteras med djupgående övningsuppgifter som uppmuntrar till experiment och utforskning.

Nyckelpunkter:

 • Videolektioner om automatisering och avancerad scripting.
 • Guider för att skapa anpassade GUI-element och verktygspaneler.
 • Projektuppgifter som integrerar externa Python-bibliotek.

Modul 4: Projektbaserat Lärande och Anpassade Applikationer

I den avslutande modulen tillämpar deltagarna sina kunskaper i ett projektbaserat format, där de planerar och genomför egna scripting-projekt. Videopresentationer av framgångsrika projekt exempel och steg-för-steg-guider erbjuder inspiration och vägledning.

Nyckelpunkter:

 • Instruktioner för att planera och genomföra egna scripting-projekt.
 • Exempel på framgångsrika projekt och bästa praxis.
 • Forum för att dela projekt, få feedback och diskutera med kurskamrater och instruktörer.

Pedagogisk Metodik och Plattform

Den digitala kursen kommer att levereras via en online-lärplattform som stöder videoinnehåll, interaktiva övningar, och forum för diskussion och samarbete. Deltagarna uppmuntras att arbeta i sin egen takt, med tillgång till kursmaterial när som helst och från var som helst.

1 Introduktion till FreeCAD

Vad är FreeCAD?

FreeCAD är ett öppen källkods projekt som erbjuder ett rikt utbud av verktyg för 3D-CAD, CAE (Computer-Aided Engineering), och PLM (Product Lifecycle Management). Programmet är skrivet i C++ och Python, vilket gör det mycket anpassningsbart för användare som vill utvidga dess funktionalitet genom scripting. FreeCAD riktar sig till ett brett spektrum av användare från olika discipliner och är särskilt användbart inom mekanisk konstruktion, arkitektur, produktdesign och andra områden där parametrisk modellering är av värde.

Grundläggande Funktioner och Arbetsytor

FreeCAD skiljer sig från många andra CAD-program genom sin modulära struktur, som erbjuder olika "arbetsbänkar" (workbenches) anpassade för specifika uppgifter eller discipliner. Varje arbetsbänk innehåller verktyg och funktioner som är optimerade för specifika designprocesser, såsom skissering, modellering, eller teknisk ritning. Några av de mest populära arbetsbänkarna inkluderar:

 • Part Design: För skapande av parametriska delar och komponenter.
 • Sketcher: För skapandet av 2D-skisser som kan användas som grund för 3D-modeller.
 • Draft: För att skapa och redigera 2D-geometri och annotationer, användbart för arkitektonisk design.
 • Arch: Specifikt utvecklad för arkitekter och erbjuder verktyg för att bygga och hantera byggnadsmodeller.
 • FEM (Finite Element Method): För att genomföra beräkningar och analyser baserade på finita elementmetoden, vilket är viktigt inom ingenjörsanalys och designvalidering.

Parametrisk Modellering

En av de mest kraftfulla funktionerna i FreeCAD är dess förmåga att skapa och hantera parametriska modeller. Detta innebär att alla objekt och komponenter i en design kan definieras med parametrar och relationer, vilket gör det möjligt att enkelt modifiera designen genom att ändra dess parametrar. Denna egenskap underlättar iterativa designprocesser och gör det lättare att experimentera med olika designalternativ.

Anpassningsbarhet och Scripting

FreeCADs öppen källkods natur och dess inbyggda stöd för Python-scripting gör det exceptionellt anpassningsbart. Användare kan skriva egna scripts för att automatisera upprepande uppgifter, skapa anpassade verktyg och funktioner, eller till och med utveckla helt nya arbetsytor anpassade för specifika behov. Denna flexibilitet gör FreeCAD till ett värdefullt verktyg för både professionella användare och hobbyister som söker efter en anpassningsbar och kostnadseffektiv CAD-lösning.

Community och Lärande Resurser

FreeCAD har en aktiv och engagerad användarbas, med ett brett utbud av online-resurser tillgängliga för nya användare. Detta inkluderar officiella handledningar, ett omfattande användarforum, och en mängd videohandledningar. Denna community stödjer nya användare genom lärandeprocessen och bidrar till att utveckla och förbättra programvaran.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
Tiktok