Introduktion till WordPress

 • Vad är WordPress?
 • Varför välja WordPress?
 • Översikt av WordPress.org kontra WordPress.com

Grundläggande Förståelse

 • Terminologi i WordPress (inlägg, sidor, plugins, teman, widgets)
 • Skillnader mellan sidor och inlägg
 • Användargränssnittet i WordPress: Dashboarden

Installation och Konfiguration

 • Systemkrav för WordPress
 • Hur man installerar WordPress på en webbhost
 • Grundläggande inställningar att justera efter installation

Teman och Anpassning

 • Hur man väljer rätt tema
 • Installation och aktivering av teman
 • Anpassa ditt tema med WordPress Customizer
 • Responsiv design och mobilanpassning

Hantering av Innehåll

 • Skapa och redigera inlägg
 • Skapa och redigera sidor
 • Hantering av menyer och kategorier
 • Grundläggande SEO-praktiker för innehåll

Plugins och Funktionalitet

 • Vad är plugins och hur fungerar de?
 • Viktiga plugins för alla WordPress-webbplatser
 • Installera och uppdatera plugins
 • Säkerhet och prestandaoptimering genom plugins

Bilder och Media

 • Hantera mediabiblioteket
 • Lägga till och redigera bilder
 • Användning av videor och andra mediafiler

Kommentarer och Användarinteraktion

 • Hantering av kommentarer
 • Anti-spam tekniker
 • Engagera besökare och bygga en community

Säkerhet och Underhåll

 • Grundläggande säkerhetsprinciper
 • Regler för säkerhetskopiering och dataåterställning
 • Uppdatera WordPress, teman och plugins

Avancerade Tips och Tricks

 • Anpassade inläggstyper och taxonomier
 • Introduktion till anpassade fält
 • Tips för att förbättra webbplatsens hastighet

Resurser och Support

 • Officiella resurser och dokumentation
 • Forum och community-support
 • När och hur man anlitar en professionell

Avslutning och Nästa Steg

 • Sammanfattning av kursen
 • Hur man fortsätter lära sig och utvecklas med WordPress
 • Möjligheter till ytterligare utbildning och certifieringar