Arbetsmiljö För Medarbetare

Kategori:

Beskrivning

Målgrupp: Denna kurs är framtagen för alla anställda på alla nivåer inom en organisation som behöver grundläggande förståelse och kunskap om arbetsmiljöfrågor. Den är särskilt användbar för nya medarbetare som en del av introduktionsprogrammet.

Kursinnehåll:

  1. Introduktion till Arbetsmiljö: Kursen börjar med att förklara vad arbetsmiljö innebär, dess betydelse och hur det påverkar såväl individens välbefinnande som organisationens produktivitet.
  2. Lagar och Regler: En översikt över de grundläggande lagarna och reglerna som rör arbetsmiljö, inklusive arbetstagarens och arbetsgivarens ansvar och skyldigheter.
  3. Ergonomi och Arbetsplatsens Utformning: Information om vikten av ergonomi i arbetsmiljön och hur man kan anpassa arbetsplatsen för att förebygga fysiska arbetsrelaterade skador.
  4. Psykisk och Social Arbetsmiljö: Diskussion om faktorer som påverkar den psykiska och sociala arbetsmiljön, inklusive stresshantering, mobbning och konflikthantering.
  5. Säkerhet och Nödsituationer: Viktiga aspekter av säkerhet på arbetsplatsen, inklusive hur man hanterar nödsituationer och rutiner för brandsäkerhet.
  6. Interaktivt Lärande: Kursen inkluderar interaktiva övningar och fallstudier som hjälper till att förstärka lärandet och tillämpa kunskaperna i praktiska scenarier.

Kursformat: Kursen levereras helt digitalt och består av en serie moduler som kombinerar videopresentationer, interaktiva övningar, självskattningstester och diskussionsforum. Kursen är flexibel och deltagarna kan gå igenom materialet i egen takt.

Längd: Totalt uppskattas kursen ta cirka 6-8 timmar att genomföra, beroende på deltagarens studietakt.

Certifiering: Efter avslutad kurs och godkänt slutprov erhåller deltagarna ett certifikat som bekräftar deras kunskaper inom arbetsmiljöområdet.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Arbetsmiljö För Medarbetare”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *