Slutna Utrymmen

Kategori:

Beskrivning

Målgrupp: Denna kurs är avsedd för arbetstagare inom industri, bygg- och underhållssektorer, samt för räddningstjänst och andra yrkesgrupper som regelbundet eller tillfälligt arbetar i eller nära slutna utrymmen. Kursen är även relevant för säkerhetsansvariga och arbetsledare.

Kursinnehåll:

  1. Definition och Exempel på Slutna Utrymmen: Kursen börjar med att definiera vad som menas med slutna utrymmen och ger exempel på vanliga typer, såsom tankar, brunnar, rörledningar och andra begränsade områden.
  2. Risker och Faror: En omfattande genomgång av de risker och faror som är förknippade med arbete i slutna utrymmen, inklusive syrebrist, giftiga gaser, explosiva atmosfärer och begränsad tillgång till utgångar.
  3. Säkerhetsförfaranden och Utrustning: Detaljerad information om lämpliga säkerhetsförfaranden, inklusive tillträdeskontroll, användning av personlig skyddsutrustning (PPE), och nödvändig säkerhetsutrustning för arbete i slutna utrymmen.
  4. Nödsituationer och Räddningsplaner: Utbildning i hur man hanterar nödsituationer, inklusive räddningstekniker och första hjälpen, samt hur man utformar och implementerar effektiva räddningsplaner.
  5. Lagar och Föreskrifter: En översikt av lagar och föreskrifter som styr arbete i slutna utrymmen, betonande arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar.

Kursformat: Kursen levereras digitalt och innehåller en blandning av videopresentationer, interaktiva övningar, självskattningstester och fallstudier för att simulera verkliga scenarier.

Längd: Kursen är designad för att genomföras på cirka 8-10 timmar, men deltagarna kan anpassa studietakten efter sina egna behov.

Certifiering: Efter avslutad kurs och godkänt slutprov erhåller deltagarna ett certifikat som bekräftar deras kompetens inom säkra arbetsmetoder i slutna utrymmen. Certifikatet är ofta ett krav för yrkesverksamma som arbetar i dessa miljöer.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Slutna Utrymmen”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *