Gratis Ansys Tutorial

ANSYS 17.0 Handledning – I-Beam för icke-linjär plastdeformation ANSYS Workbench 17.0 Handledning för en icke-linjär plastisk deformation Cantilever I-Beam med jämnt varierande belastning. I denna handledning kommer jag att gå över de olika plasticitetsmodellerna som bilinjär och multilinjär isotropisk härdning och hur man får plastiska deformationsresultat i ANSYS 17.0. Vi Läs mer…