ANSYS 17.0 Handledning - I-Beam för icke-linjär plastdeformation

ANSYS Workbench 17.0 Handledning för en icke-linjär plastisk deformation Cantilever I-Beam med jämnt varierande belastning. I denna handledning kommer jag att gå över de olika plasticitetsmodellerna som bilinjär och multilinjär isotropisk härdning och hur man får plastiska deformationsresultat i ANSYS 17.0. Vi kommer att gå igenom inbyggda tvärsektioner, modellering av en I-Beam (eller American Wide Flange Beam, W Beam), användning av delsteg och problemskapande i flera steg, skapa ett spännings-töjningsdiagram över resultaten med avlastning, tvär- avsnittsvyer och slutligen rapportgenerering.

Kort sagt en väldigt nyttig tutorial. Du kan få tag i Ansys student version gratis här:
https://www.ansys.com/academic/students

Jakob Andersson

Ingenjör som gillar CAD och Produktutveckling. Jobbat med elearning sedan 2016. Finns på lite olika plattformar med olika kurser i CAD.

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *