SolidWorks är en datorprogramvara för mekanisk design och 3D CAD-modellering som används över hela världen av ingenjörer, designers och tillverkare för att skapa och visualisera modeller av produkter, maskiner och andra mekaniska system. SolidWorks är en branschstandard för mekanisk design och erbjuder en mängd olika funktioner och verktyg som är lätta att använda för att skapa högkvalitativa och professionella 3D-modeller. För att lära sig använda SolidWorks effektivt, kan det vara användbart att läsa böcker om SolidWorks som ger en mer djupgående förståelse för programvaran och dess funktioner.

Här är en lista på 30 böcker om SolidWorks som täcker allt från grundläggande till avancerade tekniker:

1: SolidWorks 2019 Tutorial av David C. Planchard och Marie P. Planchard

Denna bok är en grundläggande handledning som täcker de grundläggande funktionerna i SolidWorks 2019. Boken innehåller en mängd övningar och projekt för att lära dig grundläggande 3D-modellering och designkoncept. Läsare kommer att lära sig skapa delar, montera komponenter och skapa tekniska ritningar.

2: Engineering Design with SolidWorks av David C. Planchard och Marie P. Planchard

Denna bok är en komplett handledning för ingenjörer som vill lära sig att använda SolidWorks för mekanisk design och 3D-modellering. Boken täcker alla de grundläggande funktionerna i SolidWorks och ger en detaljerad beskrivning av varje funktion. Läsare kommer att lära sig skapa 3D-modeller av mekaniska system, använda avancerade verktyg för att skapa ytor och använda simuleringar för att testa och validera sina modeller.

3: SolidWorks 2019 Black Book av Gaurav Verma och Matt Weber

Denna bok är en omfattande guide för SolidWorks 2019 och täcker allt från grundläggande till avancerade funktioner. Boken innehåller en mängd övningar och projekt för att lära sig 3D-modellering, montering, ritning och simulering. Boken innehåller också tips och tricks för att använda SolidWorks effektivt.

4: SolidWorks Surfacing and Complex Shape Modeling Bible av Matt Lombard

Denna bok fokuserar på de avancerade funktionerna i SolidWorks för ytor och formmodellering. Boken täcker grundläggande ytor, avancerade ytor och formmodellering samt tips och tricks för att använda dessa funktioner effektivt. Boken innehåller också många övningar och projekt för att hjälpa läsare att lära sig och förstå dessa avancerade tekniker.

5: Mastering SolidWorks av Ibrahim Zeid

Denna bok är en omfattande guide för avancerade SolidWorks-tekniker. Boken täcker avancerade funktioner för ytor, formmodellering, simulering och verktyg för att automatisera designprocessen. Boken innehåller också övningar och projekt för att hjälpa läsare att förstå och lära sig dessa avancerade tekniker.

6: SolidWorks 2018: A Power Guide for Beginners and Intermediate Users av CADArtifex

Denna bok täcker de grundläggande funktionerna i SolidWorks 2018 samt avancerade tekniker för ytor, formmodellering och simulering. Boken innehåller också övningar och projekt för att hjälpa läsare att lära sig och förstå dessa tekniker.

7: SolidWorks Simulation 2018: A Tutorial Approach av Prof. Sham Tickoo Purdue Univ.

Denna bok är en grundläggande handledning för att använda SolidWorks Simulation 2018. Boken täcker hur man skapar och genomför enkla simuleringar på mekaniska system. Läsare kommer att lära sig använda gränssnittet för SolidWorks Simulation, lära sig att skapa sim

ulationsstudier, utvärdera resultaten och optimera modellerna. Boken innehåller också övningar och projekt för att hjälpa läsare att lära sig och förstå dessa tekniker.

8: Engineering Analysis with SolidWorks Simulation 2018 av Paul Kurowski

Denna bok fokuserar på användningen av SolidWorks Simulation 2018 för ingenjörer som vill lära sig att utföra avancerade simuleringar på mekaniska system. Boken täcker en rad olika simuleringstyper, inklusive statisk analys, termisk analys och fluidanalys. Boken innehåller också övningar och projekt för att hjälpa läsare att lära sig och förstå dessa avancerade tekniker.

9: SolidWorks 2019 Quick Start av David Planchard

Denna bok är en snabbstartsguide för SolidWorks 2019. Boken täcker de grundläggande funktionerna i SolidWorks och ger en överblick över hur man skapar delar, monterar komponenter och skapar tekniska ritningar. Boken innehåller också övningar och projekt för att hjälpa läsare att snabbt komma igång med SolidWorks.

10: SOLIDWORKS 2019 Advanced Techniques av Paul Tran

Denna bok är en guide för avancerade tekniker i SolidWorks 2019. Boken täcker avancerade funktioner för ytor, formmodellering, verktyg för automatisering av designprocessen och simulering. Boken innehåller också övningar och projekt för att hjälpa läsare att lära sig och förstå dessa avancerade tekniker.

11: SOLIDWORKS 2019 Basic Tools av Paul Tran

Denna bok är en grundläggande handledning för SolidWorks 2019 och täcker de grundläggande funktionerna i programmet. Boken innehåller övningar och projekt för att lära sig skapa delar, montera komponenter och skapa tekniska ritningar.

12: SOLIDWORKS 2019 Advanced Techniques with Video Instruction av Paul Tran

Denna bok är en guide för avancerade tekniker i SolidWorks 2019 och innehåller videokursmaterial. Boken täcker avancerade funktioner för ytor, formmodellering, verktyg för automatisering av designprocessen och simulering. Boken innehåller också övningar och projekt för att hjälpa läsare att lära sig och förstå dessa avancerade tekniker.

13: SOLIDWORKS 2019 Reference Guide av David Planchard

Denna bok är en omfattande referensguide för SolidWorks 2019 och täcker alla funktioner och verktyg i programmet. Boken är en praktisk resurs för både nybörjare och erfarna användare av SolidWorks.

14: Engineering Graphics with SOLIDWORKS 2019 av David Planchard

Denna bok är en handledning för att skapa tekniska ritningar med SolidWorks 2019. Boken täcker skapande av 2D-ritningar och 3D-modeller, dimensionering och toleransering, och skapande av montageanvisningar. Boken innehåller också övningar och projekt för att hjälpa läsare att lära sig och förstå dessa tekniker.

15: SOLIDWORKS 2019 and Engineering Graphics av Randy H. Shih

Denna bok är en omfattande handledning för både SolidWorks 2019 och teknisk ritning. Boken täcker skapande av delar och sammanställningar i SolidWorks, dimensionering och toleransering, samt skapande av 2D-ritningar och 3D-modeller. Boken innehåller också övningar och projekt för att hjälpa läsare att lära sig och förstå dessa tekniker.

16: SOLIDWORKS 2019 Part II - Advanced Techniques av Paul Tran

Denna bok är en guide för avancerade tekniker i SolidWorks 2019, med fokus på ytor, verktyg för automatisering av designprocessen och simulering. Boken innehåller också övningar och projekt för att hjälpa läsare att lära sig och förstå dessa avancerade tekniker.

17: SOLIDWORKS 2019 Part I - Basic Tools av Paul Tran

Denna bok är en grundläggande handledning för SolidWorks 2019, med fokus på de grundläggande funktionerna i programmet. Boken innehåller övningar och projekt för att lära sig skapa delar, montera komponenter och skapa tekniska ritningar.

18: SolidWorks 2019 Advanced Techniques av Matt Weber

Denna bok fokuserar på avancerade tekniker i SolidWorks 2019, inklusive ytor, verktyg för automatisering av designprocessen och simulering. Boken innehåller också övningar och projekt för att hjälpa läsare att lära sig och förstå dessa avancerade tekniker.

19: Mastering SolidWorks av Ibrahim Zeid

Denna bok är en omfattande handledning för SolidWorks, med fokus på tekniker för att skapa delar, montera komponenter och skapa tekniska ritningar. Boken täcker också avancerade tekniker för ytor, formmodellering och simulering. Boken innehåller också övningar och projekt för att hjälpa läsare att lära sig och förstå dessa tekniker.

20: SolidWorks 2019 and Engineering Graphics: An Integrated Approach av Randy H. Shih

Denna bok är en integrerad handledning för både SolidWorks 2019 och teknisk ritning. Boken täcker skapande av delar och sammanställningar i SolidWorks, dimensionering och toleransering, samt skapande av 2D-ritningar och 3D-modeller. Boken innehåller också övningar och projekt för att hjälpa läsare att lära sig och förstå dessa tekniker.

21: SolidWorks 2019 Black Book av Gaurav Verma och Matt Weber

Denna bok är en omfattande handledning för SolidWorks 2019 och täcker alla funktioner och verktyg i programmet. Boken är en praktisk resurs för både nybörjare och erfarna användare av SolidWorks. Boken innehåller också övningar och projekt för att hjälpa läsare att lära sig och förstå dessa tekniker.

22: Engineering Design with SolidWorks 2019 av David C. Planchard och Marie P. Planchard

Denna bok fokuserar på designprocessen med SolidWorks 2019 och täcker tekniker för att skapa del

ar, montera komponenter och skapa tekniska ritningar. Boken innehåller också avsnitt om ytor, formmodellering och simulering. Boken innehåller också övningar och projekt för att hjälpa läsare att lära sig och förstå dessa tekniker.

23: SOLIDWORKS 2019 Learn by Doing: Part, Assembly, Drawings, Sheet Metal, Surface Design, Mold Tools, Weldments, DimXpert, and Rendering av Tutorial Books

Denna bok är en praktisk handledning för SolidWorks 2019 och täcker en rad olika tekniker, inklusive skapande av delar och sammanställningar, tekniska ritningar, ytor, formmodellering, verktyg för gjutning och svetsning, och rendering. Boken innehåller också övningar och projekt för att hjälpa läsare att lära sig och förstå dessa tekniker.

24: SOLIDWORKS 2019 for Designers av Prof. Sham Tickoo

Denna bok fokuserar på tekniker för att skapa delar, montera komponenter och skapa tekniska ritningar med SolidWorks 2019. Boken täcker också avancerade tekniker för ytor, formmodellering, verktyg för simulering och rendering. Boken innehåller också övningar och projekt för att hjälpa läsare att lära sig och förstå dessa tekniker.

25: SOLIDWORKS 2019 Quick Start av David Planchard

Denna bok är en snabbstartsguide för SolidWorks 2019 och är utformad för att hjälpa läsare att komma igång med programmet snabbt och enkelt. Boken täcker de grundläggande funktionerna i SolidWorks, inklusive skapande av delar, montering av komponenter och skapande av tekniska ritningar. Boken innehåller också övningar och projekt för att hjälpa läsare att lära sig och förstå dessa tekniker.

26: SOLIDWORKS 2019 Advanced Techniques av Paul Tran

Denna bok fokuserar på avancerade tekniker i SolidWorks 2019, inklusive ytor, verktyg för automatisering av designprocessen och simulering. Boken innehåller också övningar och projekt för att hjälpa läsare att lära sig och förstå dessa avancerade tekniker.

27: SOLIDWORKS 2019 Part Modeling, Assembly Design, and Drafting av Xavier Zeng

Denna bok fokuserar på tekniker för att skapa delar, montera komponenter och skapa tekniska ritningar med SolidWorks 2019. Boken täcker också avancerade tekniker för ytor, formmodellering och simulering. Boken innehåller också övningar och projekt för att hjälpa läsare att lära sig och förstå dessa tekniker.

28: SOLIDWORKS 2019: A Power Guide for Beginners and Intermediate User av CADArtifex

Denna bok är en grundläggande handledning för SolidWorks 2019, med fokus på de grundläggande funktionerna i programmet. Boken täcker också avancerade tekniker för ytor, formmodellering, verktyg för simulering och rendering. Boken innehåller också övningar och projekt för att hjälpa lä

sare att lära sig och förstå dessa tekniker.

29: SOLIDWORKS 2019 Black Book av Gaurav Verma och Matt Weber

Denna bok är en omfattande handledning för SolidWorks 2019, med fokus på tekniker för att skapa delar, montera komponenter och skapa tekniska ritningar. Boken täcker också avancerade tekniker för ytor, formmodellering och simulering. Boken innehåller också övningar och projekt för att hjälpa läsare att lära sig och förstå dessa tekniker.

30: SOLIDWORKS 2019 Tutorial med videoinstruktioner av David C. Planchard

Denna bok är en grundläggande handledning för SolidWorks 2019, med fokus på de grundläggande funktionerna i programmet. Boken täcker också avancerade tekniker för ytor, formmodellering, verktyg för simulering och rendering. Boken innehåller också övningar och projekt för att hjälpa läsare att lära sig och förstå dessa tekniker. Boken innehåller också en DVD med videoinstruktioner som gör det lättare för läsare att följa med och förstå teknikerna.

Slutsats

SolidWorks är en kraftfull och populär programvara för datorstödd konstruktion och det finns många böcker tillgängliga för att hjälpa användare att lära sig programvaran. I denna artikel har vi listat 30 av de bästa böckerna om SolidWorks, som täcker allt från grundläggande funktioner till avancerade tekniker för ytor, formmodellering, verktyg för simulering och rendering. Böckerna är skrivna av erfarna författare och lärare, och innehåller övningar och projekt för att hjälpa läsare att lära sig och förstå teknikerna. Oavsett om du är en nybörjare eller en erfaren användare av SolidWorks, finns det en bok på denna lista som passar dina behov och hjälper dig att bli en expert på programvaran.


Jakob Andersson

Ingenjör som gillar CAD och Produktutveckling. Jobbat med elearning sedan 2016. Finns på lite olika plattformar med olika kurser i CAD.

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
Tiktok