Introduktion

Den här analysen bygger på data från en enkät som samlade in svar från åtta deltagare angående deras prioriteringar och uppfattningar inom SEO (sökmotoroptimering). Syftet med denna analys är att förstå hur dessa deltagare prioriterar olika SEO-områden, hur de uppfattar ROI (Return on Investment) från SEO jämfört med andra marknadsföringskanaler, deras nuvarande och framtida SEO-budgetar, samt hur de planerar att justera sina budgetar framöver.

Prioriterade SEO-områden

Den första grafen visar vilka områden inom SEO som deltagarna prioriterar högst.

 • Innehållsskapande och bloggande: 50% av deltagarna prioriterar detta område högst. Det visar på en stark betoning på att skapa kvalitetsinnehåll för att förbättra sin SEO-prestanda. Innehåll är en central del av SEO-strategier eftersom det hjälper till att locka och behålla besökare, samt förbättra ranking på sökmotorer.
 • Länkbyggande: 37.5% av deltagarna prioriterar länkbyggande. Länkbyggande är avgörande för att öka en webbplats auktoritet och synlighet på sökmotorer. Detta resultat indikerar att en betydande andel av deltagarna ser värdet i att etablera starka länkar för att förbättra sin SEO.
 • Teknisk SEO: Endast 12.5% av deltagarna prioriterar teknisk SEO. Detta kan innebära att medan teknisk SEO är viktigt, så ses det kanske inte som det mest kritiska området jämfört med innehållsskapande och länkbyggande.

Uppfattning om ROI från SEO

Den andra grafen visar deltagarnas uppfattning om ROI för SEO jämfört med andra marknadsföringskanaler.

 • Mycket bättre: 37.5% anser att ROI från SEO är mycket bättre än andra marknadsföringskanaler. Detta understryker SEOpotential att generera hög avkastning på investeringar.
 • Något bättre: 25% ser SEO som något bättre i fråga om ROI. Detta indikerar att en del deltagare ser SEO som en pålitlig men kanske inte överlägsen strategi.
 • Ungefär densamma: 25% anser att ROI från SEO är ungefär densamma som andra marknadsföringskanaler. Detta kan tyda på att de upplever att SEO är en viktig del av deras marknadsföringsmix men inte nödvändigtvis överlägsen.
 • Mycket sämre: 12.5% tycker att SEO har mycket sämre ROI, vilket kan bero på olika faktorer som bristande strategi, implementering eller resultatövervakning.

Nuvarande SEO-budget

Den tredje grafen visar deltagarnas nuvarande årsbudget för SEO.

 • Mindre än 10 000 SEK: 37.5% har en budget under 10 000 SEK. Detta kan tyda på begränsade resurser eller en försiktig inställning till SEO-investeringar.
 • 10 000 till 50 000 SEK: 25% av deltagarna spenderar mellan 10 000 och 50 000 SEK per år på SEO. Denna grupp representerar mellannivå-investerare som troligen ser SEO som en viktig men inte dominerande del av sin marknadsföringsbudget.
 • Över 100 000 SEK: 37.5% har en budget över 100 000 SEK, vilket visar på ett starkt engagemang och betydande resurser avsatta för SEO-insatser. Dessa deltagare ser troligtvis SEO som en kritisk komponent i deras övergripande marknadsföringsstrategi.

Framtida SEO-budget

Den fjärde grafen visar hur deltagarna planerar att ändra sina SEO-budgetar för nästa år.

 • Behålla samma nivå: 75% planerar att behålla sina SEO-budgetar på samma nivå. Detta tyder på att de är nöjda med nuvarande investeringar och inte ser ett omedelbart behov av att öka eller minska budgeten.
 • Öka med 25-50%: 12.5% planerar att öka sina SEO-budgetar med 25-50%. Detta kan indikera att dessa deltagare ser möjlighet till ytterligare tillväxt och förbättring genom ökade SEO-investeringar.
 • Minska med 25-50%: 12.5% planerar att minska sina SEO-budgetar. Detta kan bero på omprioritering av resurser, förändringar i marknadsstrategier eller en uppfattning om att nuvarande SEO-investeringar inte ger önskad avkastning.

Slutsats

Analysen av enkätsvaren ger en omfattande bild av hur deltagarna prioriterar och uppfattar SEO-insatser. Majoriteten prioriterar innehållsskapande och bloggande samt länkbyggande, vilket speglar en bred förståelse för SEOroll i att generera organisk trafik och förbättra sökmotorrankingar. När det gäller ROI är åsikterna blandade, men en betydande andel anser att SEO ger bättre avkastning än andra marknadsföringskanaler.

Budgetdata visar att det finns en spridning i hur mycket som investeras i SEO, med en majoritet som planerar att hålla sina budgetar stabila framöver. Detta indikerar en övergripande tillfredsställelse med nuvarande investeringar och resultat.

För framtida strategier kan företag dra nytta av att analysera sina specifika behov och marknadsförhållanden för att bestämma om de bör öka, minska eller behålla sina SEO-budgetar. De som ser högt ROI från SEO kan överväga att öka sina investeringar för att ytterligare förbättra sina resultat, medan de som ser mindre värde kanske behöver omvärdera sina SEO-strategier och justera därefter.

Sammanfattningsvis visar enkäten att SEO fortsätter att vara en viktig och ofta högprioriterad del av företagens marknadsföringsstrategier, med varierande nivåer av investeringar och uppfattningar om dess effektivitet.

Kategorier: survey

Jakob Andersson

Ingenjör som gillar CAD och Produktutveckling. Jobbat med elearning sedan 2016. Finns på lite olika plattformar med olika kurser i CAD.

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
Tiktok