Kontorsmöbler-tillverkaren Herman Miller lanserade Setu 2009. Setu är en modern kontorsstol även väldigt ergonomisk men framförallt helt miljövänlig.

Kontorsstolen Setu är framtagen med hjälp av design-företaget ”Studio 7.5”. Stolen är framtagen där vi har en arbetsmiljö där man sitter en kortare stund. I kontorsmiljöer där man bara tillbringar en kortare stund är ofta stolarna oergonomiska och tillverkade av miljöfarliga material och metoder.

Företaget såg en marknad för att tillverka en mer miljövänlig stol och en mer ergonomisk stol. Med dessa tankar och idéer framställdes stolen ”Setu”.

Målet med stolen ”Setu” är att inte bli för dyr, vara ergonomisk och helt miljövänlig.

Vad är stolen ”Setu”?

Stolen ”Setu” består av en ryggdel som är tillverkad av formsprutad plast. Och är anpassad för att passa de flesta typer av människor. Det som är unikt med stolen ”Setu” är att den saknar en mekanism för att luta stolen i olika vinklar. Den har inställningar så att man kan ändra höjden.

Stolen ”Setu” är miljövänlig för att den är tillverkad av miljövänliga material och tillverkningsmetoder. Följande egenskaper har stolen ”Setu”:

Återvunnet Material: Andelen återvunnet material är 44%. (23% från konsumenter som lämnar tillbaka och 21% återvunnet i industrin.)

Material som är miljövänliga: Stolen består av miljövänliga och giftfria material. 41 % är aluminium, 41% polypropen och 18% stål.

Återvinningsbarhet:

När ”Setu´s” livslängd är slut kan man återvinna 92% av stolen. Stål och aluminium är återvinningsbart till 100%. Plasten i stolen har en kod för att främja återvinning av denna.

Miljövänlig Energi:

Endast 100% grön energi används vid tillverkningen av stolen. (Deponigas 50% och resten vindkraft.)

Utsläpp:

Skadliga utsläpp av vatten och luft finns inte vid tillverkning.

Returemballage och återvinningsbara förpackningar:

Vid transport av stolen ”Setu” används formsprutade lådor som efter leverans lämnas tillbaka för återvinning. Förpackningsmaterial består av en polyetenplastpåse och wellpapp. Man återvinner dessa material om och om igen.

Genom att använda och lägga till miljöfaktorer i produktutvecklingen, skapas miljöanpassad design (DFE). Stolen ”Setu” är bara ett exempel för att demonstrera DFE-metoden i ett lyckat projekt.

Vad är DFE (Design for environment)?

När vi tillverkar produkter så påverkar de våran miljö. För att skapa ett mer hållbart samhälle använder vi DFE för att minska påverkan på våran miljö. Vi vill att effekterna på våran miljö ska bli så lite som möjligt. Målet vid DFE är samma som DFM när det gäller att kostnaderna ska minska och få högre kvalité samtidigt som miljöpåverkan minskar.

Vanliga miljöpåverkan från produkter kan bestå av utarmning av naturresurser, energiförbrukning, vätskeutsläpp, avfall och gasutsläpp.

Material och energi är huvudkategorier för dessa miljöproblem. Lösningen på energiproblem kan vara förnybar energi och energisnålare produkter. Problemet med material är svårare att lösa men man vill ofta välja material som går att återvinna.

Ju tidigare man använder DFE i produktutvecklingen för att minska avfall och val av material och använda mindre energi. Har man färdiga koncept för sin produkt och försöker minska miljöpåverkan är det en krävande process med många designiterationer.

För att få miljövänliga produkter krävs det att alla hjälps åt, att man tar hjälp av inköp, konstruktion, design och marknadsföring tidigt i produktutvecklingen.

Två Livscykler

DFE har en grund bestående av livscykler. Man syftar på två livscykler nämligen den naturliga livscykel och produktens livscykel. Första steget i produktlivscykeln är skapad av naturresurser från bearbetning och utvinning. Sedan produktion och distribution samt användning av produkten. I produktens slutskede finns det flera alternativ.

Man kan återvinna materialet, återanvändning av delar eller återtillverkning. Återstår inget alternativ får man förbränna eller deponera.


Jakob Andersson

Ingenjör som gillar CAD och Produktutveckling. Jobbat med elearning sedan 2016. Finns på lite olika plattformar med olika kurser i CAD.

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
Tiktok