Våld och Hot i Arbetsmiljön

Kategori:

Beskrivning

Målgrupp: Denna kurs är avsedd för alla yrkesverksamma som kan komma att möta våld eller hot i sitt arbete, inklusive men inte begränsat till vårdpersonal, socialarbetare, butikspersonal, säkerhetspersonal och offentliganställda.

Kursinnehåll:

  1. Teoretisk Bakgrund: Kursen börjar med en översikt över de olika formerna av våld och hot som kan förekomma i arbetsmiljön. Den tar upp statistik och forskning för att ge en klar bild av problemets omfattning och konsekvenser.
  2. Lagar och Regelverk: En genomgång av aktuella lagar och föreskrifter som rör våld och hot i arbetsmiljön, inklusive arbetsgivarens ansvar och arbetstagarens rättigheter.
  3. Förebyggande Åtgärder: Kursen lägger stor vikt vid hur man kan förebygga situationer där våld eller hot kan uppstå. Detta inkluderar kommunikationstekniker, konflikthantering och arbetsplatsanpassningar.
  4. Hantering av Akuta Situationer: Praktiska råd och tekniker för hur man ska agera i en situation där våld eller hot förekommer. Detta inkluderar deeskaleringstekniker och första hjälpen vid psykisk chock.
  5. Eftervård och Rapportering: Viktiga steg för att hantera situationen efter ett våldsamt eller hotfullt möte, inklusive rapporteringsskyldigheter och tillgång till psykologiskt stöd.

Kursformat: Kursen levereras digitalt och består av interaktiva moduler med videopresentationer, fallstudier, självbedömningsquiz och diskussionsforum. Den är utformad för att vara flexibel och tillgänglig för deltagare att genomföra i sin egen takt.

Längd: Kursen är utformad för att slutföras på cirka 8 timmar, men deltagarna kan anpassa takten efter eget behov.

Certifiering: Efter att ha slutfört kursen och godkänt de avslutande testerna erhåller deltagarna ett certifikat som bevis på deras kompetens inom området våld och hot i arbetsmiljön.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Våld och Hot i Arbetsmiljön”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *